Annons

Läs mer om doktorsavhandling

Anställningsformen har betydelse för välbefinnandet

Pressmeddelande från Stockholms universitet En doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen visar att anställningsform har betydelse för välbefinnandet. Dessutom samspelar villkoren för anställningsformen med personlig bakgrund och individuella upplevelser av arbetssituationen. Läs mer>>