Annons

Läs mer om demensteam

Statlig stimulans går till nya demensteam

Drygt en tiondel av de statliga stimulansmedlen till äldreomsorgen går under 2008 till satsningar inom demensområdet, bland annat bildas många nya demensteam. Det visar en sammanställning från Socialstyrelsen. Läs mer på demenscentrum.se>>