Annons

Läs mer om Conductive

Kvalitetskontroll av privat äldreomsorg

-annons- Den senaste tiden har den privata äldrevården varit i fokus. Den har visat på tydliga brister, både i de privata bolagen och de som har det slutgiltiga ansvaret – kommunerna. På Conductives unika konferens…


Annons

Svenska experter pratar mat för äldre!!

-annons- Diskussionen om undernäring och äldre har de senaste åren ökat rejält men ändå är majoriteten av de gamla undernärda eller i riskzonen för det. Nu är det dags för en riktig förändring! På konferensen…


Utveckla ditt äldreboende från bra till bästa möjliga!

-annons- Du som är äldreboendechef har många utmaningar. Hur ska resurserna utnyttjas på effektivast sätt? Vad krävs av dig som ledare på ett konkurrensutsatt äldreboende? Hur ska du leda personalen ochimplementera ett salutogent förhållningssätt? Vilket stöd behöver dina medarbetare i en…


Högaktuell konferens för äldreboendechefer!

-annons- Högaktuell konferens i Stockholm, Äldreboendechef 24-25 januari 2012
  Skrämmande brister inom äldreomsorgen har nyss uppdagats – och resurserna som äldreomsorgen tilldelas blir bara knappare. 
Går det, i dagens situation, att driva ett äldreboende där…


Det nya forumet för daglig verksamhet

-annons- VÄLKOMMEN till ett unikt forum för daglig verksamhet med talare med verklighetsförankring och praktikfall. Ni kommer få konkreta metoder och verktyg för individualisering av aktiviteter och tips på hur ni kan utveckla er dagliga…


Ledarskap inom äldreomsorgen

Kursen ”Ledarskap inom aldreomsorgen” ger dig de metoder och verktyg du behöver för att din verksamhet ska kunna erbjuda en god och värdig äldreomsorg. Du får praktiska tips och kreativa idéer som du kan tillämpa…