Annons

Läs mer om brukarundersökning

Resultat från brukarundersökningen 2008

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra årliga brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre. Syftet är att se hur brukare upplever vården och omsorgen och hur väl insatserna motsvarar deras behov. Läs mer…