Annons

Läs mer om boende

Bo bättre på äldre dar!

Antalet äldre personer ökar kraftigt i Sverige. Om närmare 20-30 år kommer runt 25% av Sveriges befolkning att vara över 65 år. Drygt hälften av Sveriges befolkning bor idag i bostäder med bristande tillgänglighet. Hur ska…


Annons

Framtidens goda boende för äldre i Katrineholm

Antalet äldre över 65 år kommer de närmaste 30 åren att öka i hela landet. För Katrineholms kommun innebär det en ökning med cirka 1500 personer. Kommunens framtida boende för äldre ska bli mer samstämt…