Annons

Läs mer om böcker


Annons

TENA presenterar boken ”Lust till livet”

På ett mässbesök förra veckan träffade jag Lena Ledarp från TENA. Hon presenterade bl a en bok som gjorts för att öka livskvaliteten för vårdtagare inom äldreomsorgen. Boken som heter ”Lust till livet” beskriver hur…


Att åldras i främmande land

Allt fler äldre invandrare vårdas inom den kommunala omsorgen. Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle många vardagssvårigheter kunna undvikas. Att åldras i…


Trygg äldreomsorg

Trygg äldreomsorg – om respektfulla möten i det dagliga arbetet I boken har Staffan Bengtsson samlat tankar och erfarenheter kring bemötande, etik, moral och kommunikation för en tryggare äldreomsorg. Han menar att omsorgen och respekten…


Läkemedelsguiden

Läkemedelsguiden är en bra uppslagsbok för såväl privatpersoner som vårdpersonal. Den ger ökade kunskaper om läkemedel och vänder sig till dem som inte har förskrivningsrätt, men som ändå kommer i kontakt med läkemedel på ett…Hur ska vi bemöta demenssjuka?

Det är tungt att vårda dementa människor. Det fordrar kraft och uthållighet men kan ändå slita hårt på ens tålamod. Arbetssituationen blir lite lättare med ökade kunskaper om demens. Den här boken ger exempel på…


Kaneltimmen

Kaneltimmen är stunden på dagen då den lena gröten pudras med kanel och diabetessocker. Men det är också skymningsdags då orostankarna kommer fram. Tankar på barndomen, kanske på livet man har levt. Då är det…


Stressa ner

Stress i för stora doser och utan återhämtning försämrar vardagen och är skadlig för hälsan. Den här boken handlar om hur man hittar metoder för vila, om förnuftig kost, trivsam motion och mycket annat. Den…


Mellanchef i vård och omsorg

Vad krävs för att mellanchefer i vård och omsorg ska kunna utveckla sin verksamhet? Ofta vill ledningen att man ska jobba med frågor som är ”inne” och förstår inte alltid vad verksamheten kräver. Ett utvecklingsarbete…Nu! Tillsammans kan vi

Utgångspunkten i denna uppfriskande bok är den starka tron på människan och insikten att det faktiskt är du och jag som bestämmer hur vi väljer att se på våra liv. Boken vänder sig till alla…


Chefens nycklar

Om boken Harry Truman menade att: ”En ledare är en människa med förmågan att få andra att göra det de inte vill – och ändå tycka om det.” Chefens nycklar är boken som den nyutnämnde…


Den nya socialtjänstlagen 2009

 Socialtjänstlagen styr verksamheten för alla dem som jobbar inom socialtjänsten. Lagen uppdateras med jämna mellanrum. Den nya socialtjänstlagen innehåller lagtexten, med förklarande kommentarer som hjälper till med tolkningen av lagen. Boken innehåller dessutom rättsfall och…


Liv i dödens väntrum

Lena Holmberg har skrivit en bok om palliativ vård utifrån den vård och omsorg som hennes 39-årige son Niklas fick under sin sista tid i livet. Boken kan läsas av alla som arbetar med såväl…


Kontaktmannaskap i äldreomsorgen

Vilket ansvar kan man ha som kontaktman och hur överensstämmer befogenheterna med ansvaret och uppdraget? Den här boken ger råd och vägledning om hur uppdraget kan utformas. Den ger arbetslagen inom hemtjänst och äldreboende kunskap…


Dokumentera mera

Dokumentera mera handlar om hur hjälp- och stödinsatser inom kommunernas vård- och omsorgsverksamhet ska dokumenteras i journaler m.m. I boken tar författarna upp frågor kring den sociala dokumentationen, dess regelverk och tillämpning på fältet.Aktiv arbetsplatsträff

Begreppet arbetsmiljö får ofta en passiv underton. Arbetsmiljön upplevs som ett konstant tillstånd, omöjligt att förändra. Denna boken är rena vitaminkicken för de flesta arbetsplatser. Detta tack vare hennes positiva och handlingsinriktade attityd. Det är bara…Elaka chefens goda råd

Grattis chefen – äntligen en bok där du får ge igen. I ”Elaka chefens goda råd” får du 350 konkreta tips om hur du plattar till personalen och har det roligare på jobbet. Det är…Rekrytera för framtiden

Att kunna attrahera, välja ut och behålla rätt kompetens är avgörande för företag och organisationer. Att göra bra nyrekryteringar handlar inte bara om att organisationen ska fungera väl, utan även få en chans att utvecklas….


Rehabiliteringskedjan

Rehabilitering på arbetet är i regel arbetsledarens ansvar. Inte sällan upplevs det som ytterligare ett krav, svårt att hantera. Alltför ofta individualiseras problemen vilket kan leda till en ”exitlösning” som exempelvis sjukersättning. Men författaren menar…


Diskrimineringslagen

Att ha den uppdaterade lagtexten som styr verksamheten är ofta ett måste – för dig som är chef, tjänsteman, politiker eller studerande. Men lagar är inte sällan svårtolkade och alla kan behöva hjälp.

Ny bok om vanvård av dementa

Det förekommer att demenssjuka blir utsatta för övergrepp och kränkande behandling av den personal som ska vårda och sköta om dem. En nyutkommen bok handlar om övergreppen och om hur man kan förebygga dem. Boken…


Social dokumentation

I den här boken utvecklar författarna till Dokumentera mera sina idéer om social dokumentation i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Här redogör man på ett enkelt sätt för Socialstyrelsens styrdokument på området och visar hur…Asta-böckerna

Asta i inre och yttre balans – Att stödja en person med demens Asta i inre och yttre balans är en liten, lättillgänglig bok om att hjälpa dementa att hitta balans i tillvaron. En demenssjukdom…


Vanvård eller vård av gammal vana

Var inte rädd för media! När alla anställda vet hur man ska bemöta och vårda boende i äldreomsorgen kommer de äldre aldrig att råka ut för vanvård. Författarna tar utgångspunkt i en lång rad verkliga…Missa inte Asta-böckerna

Begripliga böcker om hur det kan vara att ha en demenssjukdom, förklaringar till varför Asta t ex inte vill äta eller duscha. Vardagliga fallbeskrivningar med förslag på lösningar. Jobbar du i demensvården ska du definitivt…


Utmärkt äldreomsorg

Det är många som köper den här boken – Utmärkt äldreomsorg. På lunchrasten ska jag dricka kaffe och själv börja läsa den. Har du själv läst boken får du gärna berätta vad du tycker. //…


Demenssköterska och författare

Tillsammans med kollegan Ola Polmé har demenssköterskan Marie Hultén i Mora skrivit boken ”Vanvård eller vård av gammal vana”. Ett verk i ett angeläget ärende. Hennes medförfattare har tidigare gett ut ett par böcker om…Ny bok för dig som vill förändra äldreomsorgen

Praktisk professionell planering vänder sig till enhetschefer, sjuksköterskor och personal som vill ha en utvecklande och lärande verksamhet inom omvårdnad, speciellt demensomvårdnad och omsorg. Boken är ett hjälpmedel för chefer som vill förändra. Genom att…