Annons

Läs mer om böcker om ledarskap


Annons

Mellanchef i vård och omsorg

Vad krävs för att mellanchefer i vård och omsorg ska kunna utveckla sin verksamhet? Ofta vill ledningen att man ska jobba med frågor som är ”inne” och förstår inte alltid vad verksamheten kräver. Ett utvecklingsarbete…


Chefens nycklar

Om boken Harry Truman menade att: ”En ledare är en människa med förmågan att få andra att göra det de inte vill – och ändå tycka om det.” Chefens nycklar är boken som den nyutnämnde…Aktiv arbetsplatsträff

Begreppet arbetsmiljö får ofta en passiv underton. Arbetsmiljön upplevs som ett konstant tillstånd, omöjligt att förändra. Denna boken är rena vitaminkicken för de flesta arbetsplatser. Detta tack vare hennes positiva och handlingsinriktade attityd. Det är bara…Elaka chefens goda råd

Grattis chefen – äntligen en bok där du får ge igen. I ”Elaka chefens goda råd” får du 350 konkreta tips om hur du plattar till personalen och har det roligare på jobbet. Det är…


Rekrytera för framtiden

Att kunna attrahera, välja ut och behålla rätt kompetens är avgörande för företag och organisationer. Att göra bra nyrekryteringar handlar inte bara om att organisationen ska fungera väl, utan även få en chans att utvecklas….


Rehabiliteringskedjan

Rehabilitering på arbetet är i regel arbetsledarens ansvar. Inte sällan upplevs det som ytterligare ett krav, svårt att hantera. Alltför ofta individualiseras problemen vilket kan leda till en ”exitlösning” som exempelvis sjukersättning. Men författaren menar…


Diskrimineringslagen

Att ha den uppdaterade lagtexten som styr verksamheten är ofta ett måste – för dig som är chef, tjänsteman, politiker eller studerande. Men lagar är inte sällan svårtolkade och alla kan behöva hjälp.Ny bok för dig som vill förändra äldreomsorgen

Praktisk professionell planering vänder sig till enhetschefer, sjuksköterskor och personal som vill ha en utvecklande och lärande verksamhet inom omvårdnad, speciellt demensomvårdnad och omsorg. Boken är ett hjälpmedel för chefer som vill förändra. Genom att…