Annons

Läs mer om böcker om läkemedel

Läkemedelsguiden

Läkemedelsguiden är en bra uppslagsbok för såväl privatpersoner som vårdpersonal. Den ger ökade kunskaper om läkemedel och vänder sig till dem som inte har förskrivningsrätt, men som ändå kommer i kontakt med läkemedel på ett…