Annons

Läs mer om böcker om lagar och regler

Den nya socialtjänstlagen 2009

 Socialtjänstlagen styr verksamheten för alla dem som jobbar inom socialtjänsten. Lagen uppdateras med jämna mellanrum. Den nya socialtjänstlagen innehåller lagtexten, med förklarande kommentarer som hjälper till med tolkningen av lagen. Boken innehåller dessutom rättsfall och…


Annons

Rehabiliteringskedjan

Rehabilitering på arbetet är i regel arbetsledarens ansvar. Inte sällan upplevs det som ytterligare ett krav, svårt att hantera. Alltför ofta individualiseras problemen vilket kan leda till en ”exitlösning” som exempelvis sjukersättning. Men författaren menar…


Diskrimineringslagen

Att ha den uppdaterade lagtexten som styr verksamheten är ofta ett måste – för dig som är chef, tjänsteman, politiker eller studerande. Men lagar är inte sällan svårtolkade och alla kan behöva hjälp.