Annons

Läs mer om böcker om kontaktmannaskap

Kontaktmannaskap i äldreomsorgen

Vilket ansvar kan man ha som kontaktman och hur överensstämmer befogenheterna med ansvaret och uppdraget? Den här boken ger råd och vägledning om hur uppdraget kan utformas. Den ger arbetslagen inom hemtjänst och äldreboende kunskap…