Annons

Läs mer om böcker om dokumentation

Dokumentera mera

Dokumentera mera handlar om hur hjälp- och stödinsatser inom kommunernas vård- och omsorgsverksamhet ska dokumenteras i journaler m.m. I boken tar författarna upp frågor kring den sociala dokumentationen, dess regelverk och tillämpning på fältet.


Annons

Social dokumentation

I den här boken utvecklar författarna till Dokumentera mera sina idéer om social dokumentation i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Här redogör man på ett enkelt sätt för Socialstyrelsens styrdokument på området och visar hur…