Annons

Läs mer om Ale

Så ska fallolyckor förhindras

Olyckor och skador bland äldre orsakar ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. Det kostar också stora summor pengar för samhället. Läs mer på ale.se>>