Annons

Läs mer om äldreboendechef

Utveckla ditt äldreboende från bra till bästa möjliga!

-annons- Du som är äldreboendechef har många utmaningar. Hur ska resurserna utnyttjas på effektivast sätt? Vad krävs av dig som ledare på ett konkurrensutsatt äldreboende? Hur ska du leda personalen ochimplementera ett salutogent förhållningssätt? Vilket stöd behöver dina medarbetare i en…