Annons

Läs mer om Åland

Nytt program för äldreomsorgen

Bättre demensvård och meningsfullt liv för personer över pensionsålder vill Frisinnad Samverkan ha. Det framkommer av äldreomsorgsprogrammet som presenterades i fredags. Läs mer på nyan.ax>>


Annons

Äldreomsorgen stor och viktig fråga

OMSORG OM de äldre är en stor och viktig samhällsfråga. Socialnämnden i Mariehamn har antagit ett omfattande äldreprogram som just nu behandlas av stadsstyrelsen. http://www.alandstidningen.ax/article.con?iPage=8&m=5&id=12058