Annons

Synen på omsorgsarbete

Ett av de större politiska partierna sa häromdagen att om de vinner valet så kommer 20 000 arbetslösa ungdomar att få traineejobb i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Det är inte bra att unga människor är arbetslösa, det tycker inte jag heller, och det klart att fler människor som arbetar i omsorgen skulle kunna höja kvaliteten. Men ändå är det något som skaver när jag läser det här förslaget. Och jag vet vad det är. Det är den där inställningen om att vem som helst kan arbeta med omsorg. Som om omsorgsyrkena inte kräver särskild kunskap eller särskilda förmågor.

Jag har arbetat med omsorg av olika slag, och på olika sätt, i nästan hela mitt yrkesverksamma liv och det här återkommer. Synen på omsorgsarbete, och därmed på kvinnors arbete. Som något enkelt, något som kan användas till arbetsmarknadsåtgärder. Den inställningen visar inte bara på okunskap och en föråldrad syn på den kompetens som finns bland merparten av dem som arbetar i äldreomsorgen, den visar dessutom på något annat. Respektlöshet. Mot alla dem som arbetar i äldreomsorgen och mot alla dem som behöver äldreomsorg. Och båda delarna gör mig lite uppgiven. Jag trodde vi kommit längre än så. // Lill

LÄS MER:  Lyssna på Ingvar Skoogs sommarprat

8 Comments on "Synen på omsorgsarbete"

 1. ingrid ben Larbi | 7 augusti, 2014 kl. 16:11 | Svara

  tänk, vi pratade om detta i går, förslaget gör mej både arg och ledsen just av den anledningen du skriver. Ofta får vi höra att det går ju så många arbetslösa, det kan väl inte vara brist på arbetskraft i vården. Man måste faktiskt vilja jobba i vården för att det ska bli bra.

 2. Ett faktum är att empatigraden ökar ju äldre Du blir. Men jag tror inte att det är genetiskt betingat alla gånger. Jag har frapperats många gånger under min frus sjukdom, med vilken medkänsla och vänlighet yngre och även äldre personal av utländsk börd sköter de gamla. Och i det här fallet dementa. Det måste bero på att de uppfostrats i en annan kultur, där synen på de äldre är helt annorlunda än den syn vi har här i Sverige.
  Om yngre ska anställas som vårdpersonal till äldre, så bör de genomgå en prövning för att få empatigraden godkänd.
  Nej omstrukturera vården, ge personalen tekniska hjälpmedel som underlättar och tidsbesparar. Som till exempel tvättautomater, det är väl konstigt att man inte kan det. Det fungerar ju i stora djurbesättningar. Konstruera matningsrobotar, naturligtvis går det att tillverka bra sådana och för gemenskapens skull ska personalen äta samtidigt och ha översyn. Mer finns att göra för tekniker, städning och sängbäddning med mera. Det räcker inte med robotar som kommer framglidande och med konstlad röst frågar den äldre sjuka hur han eller hon mår och sen glider iväg igen.

 3. Jag håller med om att man inte kan ta vem som helst från gatan för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Samtidigt så tror jag att det här förslaget kan få upp ögonen på ungdomar som kanske bara har mediabilden av äldreomsorgen. Insatser måste göras för att få folk intresserade av vård och omsorg av våra äldre. Annars står vi utan personal snart.
  Jag arbetar inom demensvården och är med och utvecklar kompetensen vad det gäller både bemötande och omsorg av personer med demens. Det är jätte viktigt med hög kompetens inom demensvården. Det jag har läst så ska de som får de här jobben utbildning parallellt första året.

 4. Ett så avancerat arbete som att möta äldre med en lång livserfarenhet och kanske många komplicerade sjukdomar fodrar mycket empati och en stor kunskap om åldrandets processer såväl fysiskt som psykiskt. Jag håller med om att man väldigt ofta underskattar den kunskap som borde krävas för ett så avancerat arbete. Är det något jobb vars status skulle behöva höjas så är det just arbetet med äldre och det får man bäst genom en gedigen utbildning både praktiskt och teoretiskt. Det är först när man förstår hela processen och hur man skall arbeta tillsammans för att möta äldre som det blir riktigt spännande och roligt att arbeta och utvecklas vidare i sitt arbete. När man lärt sig att lyssna på de äldres erfarenheter under ett långt liv så har man själv större möjlighet att utvecklas som människa och möta andra människors behov på ett bättre sätt. Äldreomsorgen är inte ett område där vem som helst kan gå in och göra ett bra arbete utan utbildning, något som fortfarande är alltför vanligt.

 5. Desiré Törnqvist | 11 augusti, 2014 kl. 10:49 | Svara

  Jag håller med om att arbete inom äldreomsorg och vård inte är för vem som helst, det är inte ett enkelt arbete. Det har det aldrig varit. Men detta förslaget om traineejobb innebär väl ändå att den som får ett sådant får möjlighet att prova, läsa teori och få handledning av erfaren personal. Det innebär väl också att personal kan bedöma om personen är lämplig? Det görs ju redan idag när ungdomar som läser t ex omvårdnadsprogrammet gör sin praktik. Många fler behöver komma ut och se vilket fantastiskt roligt jobb det är att få arbeta inom äldreomsorgen. Jag hoppas detta förslaget blir verklighet!

  • Vi delar ditt perspektiv Desiré. Dessutom tror vi att en ökad kompetens för handledning på arbetsplatsen kan kvalitetssäkra även vikariers och visstidsanställdas arbetsinsatser. Genom en strukturerad handledning blir det också lättare att rekrytera och vidareutbilda de som visar sig vara särskilt lämpade för arbetet.

 6. Tack äldrenytt för initiativ till diskussion! Kravmärkt yrkesrolls arbete startade för mer än 10 år sedan just med anledning av att den allmänna synen på att vård -och omsorgsarbete uppfattades som något som vem som helst kan utföra. Arbetsförmedlingarna har i åratal hänvisat arbetslösa personer att söka arbete inom äldreomsorgen. Det är alltså som svar på denna inställning vi har utvecklat yrkeskrav och en tydlig struktur för lärande på arbetsplatsen.

  Men att avfärda förslaget på traineeplatser inom vården rakt av tycker vi inte är bra. Vi måste kunna se realistiskt på de enorma utmaningar som finns för att kompetensförsörja vård och omsorg i framtiden, och vara öppna för olika lösningar.

  Vi har goda erfarenheter av traineearbetsplatser och samarbete mellan arbetsplats, skola och arbetsmarknad. Vi vet att det finns stora möjligheter med att kompetensutveckla individer på arbetsplatsen. Genom ett professionellt rekryteringsförfarande och en professionell handledning säkerställer vi också att det ställs krav personlig lämplighet.

  En ökad kompetens för handledning, en tydligare struktur för lärande på arbetsplatsen och en ökad delaktighet för medarbetarna tror vi också i slutändan är det som kommer att öka möjligheterna för utveckling inom omsorgen och göra arbetet ännu mer attraktivt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.