Annons

Snabba frågor till Lars Westin, som skrivit en avhandling om alla möten som sker på ett äldreboende

Grattis Lars till din avhandling.

Vilka resultat i din forskning har förvånat dig mest? Det som kanske är mest intressant är att dessa möten kan ge upphov till olika erfarenheter hos både de boende vårdpersonalen och anhöriga. Det tyder ju på att vi i (samhället) ibland hos vårdpersonalen innehar för lite insikt i vad dessa möten kan innebära för människor på gott och ont. Att det kan ex innebära att man känner att man är någon, att man har en tillhörighet i ex de boendes situation. Men det som också var intressant var detta med de boendes kontakter med andra ”viktiga” personer, det blev i dessa möten en riktning framåt, att man såg nya perspektiv, man blev intresserad av att upptäcka nya saker hos sig själv och hos andra. Det visar ju (och varför skulle det inte vara så) att människor är människor i alla åldrar, har en längtan att bli sedd och en längtan att upptäcka och reflektera med andra som man känner en närhet till.

Utifrån dina forskningsresultat, vilka råd vill de ge de politiker som beslutar om äldreomsorgen? De råd som jag skulle vilja ge till politiker är att ta långsiktiga beslut om hur äldrevården skall utvecklas så att alla människor får möjligheten att få ett så gott liv även de sista åren av livet. Att planera för en utbyggnad av äldreboende som både är byggda på ett sätt som främjar mänskliga kontakter och med en vårdpersonal som är utbildad för att möta och vårda äldre. Att planera för att fler sjuksköterskor bör på sikt arbeta i den nära vården… inte bara administrativt.

Utifrån dina forskningsresultat, vad tycker du att äldreomsorgscheferna i landet ska tänka på? Dessa ansvarspersoner bör ha en uppsökande verksamhet för de olika verksamheterna, ta in utvärderingar, var kritisk till sin egen verksamhet och upprätta en plan där huvudinriktningen skall vara att höja utbildningsnivå, kompetensen och kvaliteten i vården.. där kvalitet skall centreras kring frågor om vad som de äldre efterfrågar i sitt behov av vård och stöd.
Utifrån dina forskningsresultat, vad är viktigast för en undersköterska i äldreomsorgen att tänka på? Att först och främst fundera över sin egen roll i arbetet med äldre, vilken värdegrund man utgår ifrån. Hur man son vårdpersonal ser de boende som jag vårdar. Gärna reflektera över möten med boende under en arbetsdag. Vad gjorde jag, vad kände jag hur blev mötet och fundera över varför mötet blev som det blev. Positivt eller negativt. Men också kräva från arbetsivaren att få ökat stöd och handledning med att utveckla sig själv i yrket, kunna få möjlighet att gå kurser, konferenser och kontinuerlig fortbildning på arbetet.

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Snabba frågor till Lars Westin, som skrivit en avhandling om alla möten som sker på ett äldreboende"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.