Annons

Riksforum för Sjuksköterskor inom äldreomsorg & geriatrik 2010

 
-annons- Riksforum för Sjuksköterskor inom äldreomsorg & geriatrik 2010 Stockholm den 14-15 oktober 2010. Årets tema är Kvalitet, säkerhet och kompetens inom äldrevård och äldreomsorg. ruppen äldre personer med multipla diagnoser och demenssjukdom har ökat i antal samtidigt som antalet vårdplatser på sjukhus har minskat. Detta medför ökade behov av både medicinska insatser och omvårdnadsåtgärder på vård- och omsorgsboenden samt i det egna hemmet.

Det finns många faktorer som påverkar säkerheten och vårdkvaliteten i en verksamhet, såsom kompetens, bemanning, organisation, miljö, dokumentations- och IT-system mm. Forskning visar att antalet sjuksköterskor som deltar i det patientnära arbetet och sjuksköterskans kompetens utgör avgörande förutsättningar för säkerhet och kvalitet. Sjuksköterskor inom äldrevården och äldreomsorgen har ett stort ansvar för den egna kunskapsutvecklingen och för att kunskaperna används.

På denna konferens kan du skaffa nya kunskaper, idéer samt inspiration för att utvecklas i din yrkesroll. Är du medlem i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård får du 200 kr rabatt på avgiften. Läs mer på kui.se>> 

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Riksforum för Sjuksköterskor inom äldreomsorg & geriatrik 2010"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.