Annons

Rättssäker biståndsbedömning?

Tidigare i veckan läste jag om en stor kommun som fått kritik av sina revisorer, det handlade bl a om stora brister i hur hemtjänsten fungerade. Inte minst konstaterade revisorerna att olika biståndshandläggarna gör olika bedömningar av vad som ska beviljas eller inte, en del biståndshandläggare är helt enkelt lite mer generösa än andra. Dessutom sa revisorerna att det är så att de personer som har anhöriga som driver på, de personer får fler och mer insatser beviljade än de som s a s för sin egen talan. Och så ska det självfallet inte vara, det är inte rättssäkert på något sätt.

Men även om jag säger att det självfallet inte ska vara så, varken att olika biståndshandläggare bedömer olika eller att anhöriga spelar roll i bedömningen, tänker jag snarare att så här ser det nog ut i de flesta kommuner, bara det att det inte upptäckts och analyserats, som det har gjort i den här kommunen. För man kan självfallet kvalitetssäkra biståndshandläggningen, och det ska man göra, men till slut hamnar vi ändå i att vi människor är olika, även biståndshandläggare. Det är inte svårare än att olika lärare sätter betyg på olika sätt och att olika skolor värderar elevernas kunskaper på olika sätt. Det kan vara stora skillnader i hur mycket elever med samma betyg kan eller inte kan, även om jag vet att man på många håll arbetar med den här frågan. Det undersöks och skrivs rapporter och ordnas konferenser och arrangeras utbildningar. Lärare sitter i grupper och byter bedömningsunderlag med varandra och motiverar varför de sätter de betyg de gör, och jämför med andra lärare som kanske sätter ett annat betyg. Och alltsammans leder förhoppningsvis på sikt till att betygssättningen blir mer rättssäker och upplevs som mer rättvis.

LÄS MER:  Lite mindre av "det får inte jag bestämma"

Jag misstänker att ett liknande arbete pågår även i äldreomsorgen runt om i landet, men jag hittar inte särskilt mycket information om det. Så nu – som vanligt – frågar jag er. Vad gör ni för att säkerställa att biståndshandläggningen sker på ett rättssäkert sätt, att olika biståndshandläggare inte fattar olika beslut och att besluten inte blir mer generösa för att det finns anhöriga som ställer krav? Hur arbetar ni med frågorna?

Bra att ni sprider era erfarenheter. Tack för det. Ha det så bra! // Lill

 

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Rättssäker biståndsbedömning?"

  1. Det är skillnad mellan skolan och äldrevården jag tror inte vi har samma vana att göra som i skolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.