Annons

Rapport om vikten av att stödja anhöriga

Anhöriga är och blir allt viktigare i framtidens äldreomsorg. För att stärka och stödja anhöriga har en rad åtgärder vidtagits under de senaste åren. Hjälpmedelsinstitutet genomförde 2010 tillsammans med Socialstyrelsen en enkätundersökning för att fördjupa kunskapen om vilka stöd anhöriga kan få av kommunernas rehabiliteringsverksamhet.

Undersökningen visar att det är mycket som pågår i rehabiliteringsverksamheternas stöd och hjälp till anhöriga. Det finns dock otydligheter och skillnader mellan kommunerna beroende på om det är kommunen eller primärvården som ansvarar för hemsjukvården samt hjälpmedlen och IKT. För att det ska bli enklare för anhöriga att få det stöd de behöver är det viktigt att lyfta hjälpmedelsfrågan såväl nationellt som lokalt och att samverkan ökar mellan berörda organisationer och huvudmän.

Resultatet från undersökningen finns i rapporten ”Anhörigas stöd och hjälp från kommunens Rehabiliteringsverksamhet. Resultat från enkätsvar om stöd och hjälp till anhöriga”. Läs eller ladda ner>>

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Rapport om vikten av att stödja anhöriga"

  1. Helg vara ukppobad på kvällarna denna vecka.. första gången på forever, nästa helg .. ja?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.