Annons

Psykisk ohälsa hos äldre

-annons- Undersökningar visar att ett stort antal äldre personer har någon form av psykisk ohälsa. De vanligaste psykiska besvären eller sjukdomarna hos äldre är kris i samband med att man förlorat någon närstående, sviktande hälsa, nedstämdhet, depression, oro, ängslan, förvirringstillstånd eller ångest. Du som arbetar inom omsorgen av äldre ställs ofta inför komplicerade situationer som är relaterade till äldre människors psykiska ohälsa har inte alltid tillräckliga kunskaper för att veta hur du ska bemöta och stödja dessa personer. Därför arrangerar nu KompetensUtvecklingsInstitutet denna utbildningsdag med fokus på olika former av psykiska besvär och psykiska sjukdomar hos äldre. Läs mer>>

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Psykisk ohälsa hos äldre"

  1. klart att det finns mycket depression och oro etc eftersom äldre har inte råd att leva i sverige. Man måste kunna betala hyran på lägenhet man haft länge, man måste ha mat, man måste ha många bas saker som de inte har råd med bara för hög hyra och låg pension sedan så tar de bort änkepensionen när de vill och skyller ifrån sig fast äldre har rätt till den livet ut. När man tänker på änkepension tänker man att änklingar och änkor har det livet ut men så är det inte i det fina sverige. Klart att de blir ledsna och så vidare när de inte har råd med bas saker de skall ha rätt till.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.