Annons

Passion för kvalitet

vision_anneli hagbergSom välfärdspolitisk strateg brinner jag för kvalitet i välfärden. Jag har förmånen att representera Vision i ett arbete hos SIS, Swedish standards institute. Där pågår just nu ett arbete att ta fram kvalitetsstandard för kvalitet inom särskilda boenden, korttidsboenden och hemtjänst. Standarderna ska kunna användas av kommuner vid upphandling av vård och omsorg eller för att kunna göra kvalitetsjämförelser. Standarden kan användas till att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg, oavsett huvudman och kan skapa tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för den äldre i särskilt boende eller inom hemtjänst.

Det är Socialdepartementet som har gett uppdraget till SIS. Arbetet med standarderna påbörjades 2013. En remiss kommer att genomföras sommaren 2014 och förhoppningsvis finns en färdig standard klar tidigt 2015.

Ett femtiotal organisationer deltar i arbetet. Det är flera olika fackförbund, varav Vision är en. Men också flera yrkesföreningar, handikapporganisationer, kommuner, forskare och privata utförare. Denna mix av mångfald och olika perspektiv skapar en öppen dialog. Kompetens, yrkeskunnande, egen eller andras erfarenhet kommer fram och tas till vara. Det är en häftig känsla att vara med, att få vara delaktig i ett arbete som kommer att beröra många personer. Både de äldre som får sin vård och sin omsorg från kommunen, men också olika yrkesgrupper som arbetar med äldre. Kvalitet är viktigt.

Arbetet med att ta fram en kvalitetsstandard inom detta område tar tid. Det är ett noggrant arbete och kräver tid, tålamod och massor av kompetens. Kompetens som behövs inom ett otal områden. Allt från bemötande, integritet och trygghet för den äldre till systematiskt arbetsmiljöarbete. Och allt däremellan.

Många timmar och många möten har lagts för att kunna formulera rätt avvägda krav. Ord vägs fram och tillbaka. Hur kan man tolka det här? Vad menar vi där? Har vi någon litteraturhänvisning? Långsamt och metodiskt skrider arbetet framåt.

Jag är med i ett passionerat arbete med en kvalitetsstandard för att åstadkomma något så självklart som att ge äldre självständighet, oberoende och ett gott liv. Har du passion för kvalitet?

Länk till SIS, direkt till just detta arbetet: http://www.sis.se/hälso-och-sjukvård/sis-tk-573

Länk till SIS: http://www.sis.se/

Anneli Hagberg

Välfärdspolitisk strateg

Vision

Bli den första att lämna en kommenter på "Passion för kvalitet"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.