Annons

Påminnelse: 200 000 kronor till kommuner som svarar på enkät

På regeringens uppdrag gör Hjälpmedelsinstitutet med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting en kartläggning av förekomsten och behovet av it och andra teknikstöd och tjänster inom äldreomsorg. Kartläggningen äger rum i början av 2012 och kommer i form av en webbaserad enkät som utförs av undersökningsföretaget Novus. Den skickas ut till alla Sveriges kommuner.

Resultatet och analysen av kartläggningen kommer att vara ett stöd för regeringen för att bedöma om en statlig satsning på området bör genomföras och, om så är fallet, hur den bör utformas. Målet är att öka möjligheter för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar.

Kartläggningen startar genom att det redan i början av december 2011 skickas ut ett svarskort ut till alla social- och äldreomsorgschefer. Där ska anges vem i kommunen som ska ansvara för kartläggningen. De kommuner som deltar kan rekvirera 200 000 kronor. Kartläggningen gäller inte vård- och omsorgsboenden (biståndsbedömda boenden). Läs mer…

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Påminnelse: 200 000 kronor till kommuner som svarar på enkät"

  1. Bra initiativ: hoppas att teknikstöd i detta fall kan innefatta hjälpmedel för ökad och bevarad rörlighet, t.ex. anpassad benträning tillsammans med en anhörig/medmänniska.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.