Annons

Ökad kontinuitet och trygghet överraskande resultat vid test av intelligent larmsystem i hemtjänsten

Intelligent larmsystem med villkorsstyrda sensorer och hur detta kan användas för att öka livskvaliteten för äldre har undersökts i en nyligen genomförd pilotstudie i Sigtuna. En viktig del av undersökningen behandlade oron för att falla, en högst väsentlig riskfaktor för äldres välbefinnande. Telecare, det nya larmsystemet, kan utifrån förutbestämda händelser eller händelsemönster larma när den äldre själv inte kan. Något som gör det möjligt för allt fler äldre att bo kvar i sin egen bostad och ha ett självständigt liv, långt upp i åldrarna. Pilotstudien har utförts i samarbete med Tunstall AB.

De äldre, anhöriga och nyckelpersoner upplevde en markant förbättring av tryggheten som en konsekvens av det testade intelligenta larmsystemet. Som en direkt följd har det inneburit en minskad arbetsbörda och ökad kvalitet i arbetet. Kontinuiteten upplevs av de äldre att vara högre tack vare att hemtjänstpersonalen har en god bakgrundsinformation om varje enskild persons situation redan innan de anländer. Den externa larmmottagningen, via Tunstalls trygghetscentral, har även den bidragit till en kvalitetsökning. De äldre i studien har känt sig trygga med att snabbt komma i kontakt med larmcentral och hemtjänstpersonal, även när de själva inte kunnat larma utan det varit fråga om larm via de intelligenta sensorerna.

— Att man upplever sig vara tryggare är den allra viktigaste lärdomen av denna pilotundersökning. Den visar att vi, med hjälp av modern IT-teknik, kan erbjuda de äldre trygghet med bibehållen integritet. Det är en viktig lärdom som vi skall ta vidare i vårt arbete med att utveckla och förbättra hemtjänsten här i Sigtuna, säger Jan Hellström, socialchef i Sigtuna kommun.

Det intelligenta larmsystem som testats består av en centralenhet, ett slags intelligent telefon, som står i kontinuerlig kontakt med ett antal sensorer (inaktivitetsensor, rökdetektor, larmknapp, rörelsedetektor, ledljussensor, sängsensor och fallsensor). Centralenheten kan programmeras med olika villkor för att på ett intelligent sätt kunna hjälpa till att larma om något skulle inträffa och den äldre inte har möjlighet att själv trycka på sin larmknapp. Vid dessa villkorade händelser eller om den äldre själv trycker på knappen så går ett larm till larmcentralen som är bemannad dygnet runt. Larmcentralen försöker avhjälpa problemet via telefon och om detta inte går, eller att man inte får kontakt med den som larmat, så rycker hemtjänsten ut.

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Ökad kontinuitet och trygghet överraskande resultat vid test av intelligent larmsystem i hemtjänsten"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.