Annons

Offentlig eller privat äldreomsorg, vem bryr sig?

Idag har jag varit på studiebesök och träffat kommunpolitiker och pratat äldreomsorg. Politikerna kom från de två stora partierna, de var socialdemokrater och moderater, och sammanfattningsvis kan jag säga att det väl verkligen inte var någon större skillnad på vad de båda partierna ville med äldreomsorgen, det handlade mer om vägen dit. (En något förenklad beskrivning, men jag tror ni förstår hur jag menar. Alla politiker, oavsett partitillhörighet, vill att äldre människor ska få en god omvårdnad och omsorg och service och möjlighet till ett värdig liv och självbestämmande och bli bemötta med respekt och guldkant och så.)

Det ena partiet pratade om hur bra det är med privata initiativ och hur kvaliteten och effektiviteten blir bättre av konkurrens eftersom man hela tiden måste vara på tå och lyhörd för vad människor vill ha. Det andra sa att bra äldreomsorg är något alla har rätt till och privata företag levererar för det mesta sämre äldreomsorg eftersom de först och främst vill tjäna pengar och då tummar de på bemanningen och då blir kvaliteten sämre.

Visst är det intressant? Att de tänker och tror så olika, och att de är så säkra på sin sak?

Så pratade vi om personalen i äldreomsorgen. Om arbetsmiljö och kollektivavtal och medlarfrihet och löner och sådant. Om allt det där blir bättre eller sämre beroende på om man är anställd av en kommun eller om man är anställd av ett privat företag. Även där hade politikerna olika uppfattningar.

Men så till sist pratade vi om brukarna. Om dem äldreomsorgen verkligen gäller. Hur ser det då ut? Vad tycker de? Bortsett från att både brukare och anhöriga naturligtvis vill ha en så bra äldreomsorg som möjlighet, bryr sig brukarna om huruvida äldreomsorgen de får utförs av kommunanställda eller privatanställda. Och om man bor på ett särskilt boende, spelar det någon roll för brukarna om boendet är offentligt eller privat? Politikerna jag pratade med hävdade det, att det är en viktig fråga även för brukarna. Fast vad skulle de annars tycka, politikerna?

LÄS MER:  Röstens betydelse

Vad säger ni? Ni som arbetar i äldreomsorgen? Det här med privat eller offentligt, är det en viktig fråga för de äldre? 

Ha det så bra i veckan. Vi hörs! // Lill

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

6 Comments on "Offentlig eller privat äldreomsorg, vem bryr sig?"

 1. Hej Lill! På Twitter separerar du en människa och utgår från att en person är antingen skattebetalare eller brukare. Men jag tror inte att man kan göra så och säga att vi är antingen eller. Vi är helheter. En person kan vara brukare men det betyder inte att man inte har sin politiska åskådning och ex tycker att privata företag i vården är fel.

 2. Hej Lill! Om jag ska svara på din konkreta fråga så tror jag att det är förhållandevis oviktigt för en stor del av dagens äldre om deras hjälp produceras av ett privat företag eller en kommun. Om det finns exempel på oskäliga vinster (egentligen borde vi tala om utdelad vinst, det mesta av det som definieras som vinst i företag går tillbaka i produktionen på olika sätt) i vissa företag så finns det gott om exempel på oskäligt slöseri med skattemedel i många kommuner. Totalt sett har kvaliteten blivit bättre med konkurrens mellan olika utförare. Just idag säger man dock i nyheterna att både vinstgivande och icke vinstgivande företag lämnar äldreomsorgen, då det enligt nyheterna var för snåla ramar för en rimligt god verksamhet från kommunerna som bekostar den privata vården. Om detta skedde genom snåla upphandlingar eller genom lågt satta ersättningsnivåer inom LOV framgick inte. det kanske blir nästa fråga…

 3. Jag tycker inte om ordet ”privat” för engentligen är det inte det Entrepenaden betalas av skattepengar,den allmänna välfärden alltså..Driftentrepenad (även om det är svårt att säga för många) och kommunal regi. Jag tror inte de flesta hyresgäster har så stora invändningar, så länge som de får behålla personalen och inga stora förändringar varje dag (nya ansikten) Trygghet,bra mat och gemenskap med andra liksom enskilt och hemtrevligt äldreboende som erbjuder guldkant varje dag.

 4. Nej precis vem bryr sig privat eller offentligt? Brukaren (den enskilde) ska få rätt insats utefter sitt behov , samt bli bemött på ett medmänskligt och professionellt sätt, samt känna sig trygg och nöjd. Punkt. Det som däremot inte får ske är att man med skattemedel profiterar och berikar sig själv. Blir det överskott i verksamheten ska det åter till verksamheten och till brukaren och verksamheten, det ska inte hamna i ”egna fickor”. KL, kommunallagen 2 kap. § 7
  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.HTM
  Särskilt om näringsverksamhet m.m.
  2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter
  7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.

 5. Jag tror inte att det är någon skillnad på privat och kommunalt omhändertagande. Den avgörande faktorn är att omhändertagandet är genomsyrat av vänlighet ,empati och förståelse. Men väldigt stor betydelse har vårdhemmens utformning. Jag påstår och det av erfarenhet att enplans byggnader med en aning ”stugkänsla” är att föredraga.

 6. Hej Lill! Tack för ett bra inlägg.
  Jag är undersköterska och har funderat myckt på denna fråga. Har erfarenhet av både kommunal och privat äldreomsorg (olika företag).
  Vilka ideologiska preferenser man än har, så tror jag att det, för brukarna, spelar föga roll om deras omsorg drivs privat eller kommunalt.
  Jag tror främst det handlar om vilken sammansättning personalgruppen har och hur ledningen är.
  Detta är ju faktorer som växlar över tid. Dock tror jag och har upplevt, att den närmaste chefen spelar stor roll. Ledarskapet påverkar hur personalen mår och hur engagerade de är i sitt jobb. Detta speglar i längden såklart hur brukarna bemöts och hur kvaliteten i omsorgen blir.
  Mycket av kärnan ligger i rekrytering av chefer, tror jag (men så klart också vårdpersonal – som chefen ska anställa) och jag har svårt att tänka mig att det är någon större skillnad mellan privat och kommunalt i denna fråga.
  Jag har upplevt bra och sämre chefer, oavsett typ av styre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.