Annons

Vidareutbildning i demens på distans!

Vuxenutbildning Skövdes kvalificerade yrkesutbildning, KY Demens är en vidareutbildning för omvårdnadspersonal som ger en fördjupad yrkeskompetens inom området demensvård. Utbildningen pågår under tre terminer och man läser i huvudsak på distans och man är även på praktik cirka 1/3 av utbildningstiden.

-KY Demens är en efterlängtad kompetenshöjning och vi vet att behovet av fördjupning är stor bland omvårdnadspersonalen på olika äldreomsorgsenheter, säger projektledaren Kerstin Ljungmark-Hermansson. Här nedan berättar Kerstin mer om utbildningen;

 Vad är tanken med utbildningen?
Tanken är att ge omvårdnadspersonal en fördjupad yrkesmässig kompetens inom vård och omsorg för personer med olika demenssjukdomar. Tanken är också att bli insatt i och väl förtrogen med demenssjukdomar, etik, förhållningssätt och bemötande, stöd och insatser, livsvärld, kvalitetsarbete samt praktiskt arbete inom området.

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna verka som resursperson på arbetsplatsen med möjligheter till utökat ansvar i kvalitetsarbetet, hålla sig uppdaterad med utvecklingen av demensområdet och vara handledare för personal och närstående utifrån förebyggande, funktionsbevarande /aktiverande, miljö- och kvalitetsmässiga perspektiv. Den studerande tränar sig i att utveckla ett professionellt förhållningssätt.

• Vilka kan gå den?
Utbildningen är öppen att söka om man läst de obligatoriska karaktärsämneskurserna på Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande. Svenska B eller svenska från en två-årig gymnasielinje, viss datorvana och minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorgsområdet.

• Hur fungerar utbildningen på distans?
Innehåll och arbetssätt: De studerande är på skolan en dag per vecka = obligatorisk närträff. Studietakten motsvarar halvtid under de teoretiska delarna och LIA- perioderna bedrivs på heltid med en studiedag på skolan per vecka.

Utbildningen fokuserar på det dagliga arbetet och mötet med personer med demenssjukdom samt närstående.
Den teoretiska delen innehåller föreläsningar och egna studier med varierande arbets- och redovisningsformer.
De praktiska delarna av utbildningen (LIA= lärande i arbetslivet) är förlagd på två perioder på olika demensenheter, 
5 + 7 veckor, där möjlighet ges till att omsätta teoretiska kunskaper till praktisk handling.

• Vad säger de som genomfört utbildningen?
Se här >>

• Är dennna utbildning ny?
Detta är den fjärde utbildningsomgången. Den första genomfördes på heltid. Därefter ändrade vi studietakten, för att ge möjlighet att studera och läsa samtidigt.

• Vad kostar det?
Möjlighet att söka CSN finns – 50 % under teori och 100% under LiA-perioderna.Vissa kommuner ger visst ekonomiskt stöd och en del kommuner möjliggör inköp att litteratur som efter studietiden kommer att finnas på arbetsplatsen.

LITE FAKTA

  • Ky Demens – vidareutbildning för omvårdnadspersonal, 40 Ky-poäng.
  • Start 14 mars 2011.
  • Antalet platser på utbildningen är 24.
  • Sista ansökningsdag 20 december 2010.
  •  Intervju och datatest sker v 2 och 3, 2011.
  • Antagningsbesked kickas ut i v 4, 2011.
  • Välkommen att läsa mer här >>

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Vidareutbildning i demens på distans!"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.