Annons

3 frågor till Erik Winqvist, som föreläser om lycka och effektivitet

Foto: Anna Yu

Hej Erik! Vad har egentligen lycka och effektivitet med varandra att göra?De har samma drivkrafter! Man blir inte nödvändigtvis lycklig av att vara effektiv eller tvärtom, men det är samma drivkrafter, nämligen relationer, frihet och att ha rätt formulerad uppgift/mål. När det gäller att skaffa oss lycka och effektivitet så är vi talangfulla, men vi måste lära oss hur man gör. Viktigast för lycka är de tre områdena som jag nämnt. Viktigast för effektivitet är att utnyttja sina resurser och att ha rätt formulerade mål. Det passar som hand i handske.

Hur ska man agera för att ha bra relationer? Hur ska man agera för att få den information som man behöver? Den som har information får frihet att agera. Hur ska man få en uppgift som man trivs med? Det finns många svar på dessa viktiga frågor. Det gäller för dig att pröva och sedan välja det förhållningssätt som fungerar för dig.

Du pratar en del om vikten av mål och att försöka nå sina mål. Varför är det viktigt?

De människor som tror att de är på väg att nå sina mål är lyckligare än de som tror att allt beror på ödet eller omständigheterna. Detta har forskningen visat. Det har också visat sig att det är viktigare hur ett mål är formulerat än vad målet har för innehåll.

Att bedöma effektivitet är svårt, det enklaste sättet är att mäta måluppfyllnad, men det kräver att målen är rätt formulerade. Min erfarenhet visar att det bästa är att varje medarbetare själv formulerar sina mål, men då måste medarbetaren få hjälp med formuleringen av målen.

Tänk dig att jag jobbar som vårdbiträde i äldre- eller handikappomsorgen, hur skulle en individuell målsättning kunna se ut för mig i mitt jobb?

Många menar att medarbetaren inte har förmågan eller tillräcklig kunskap om hur målen ska se ut. Det ligger mycket i ett sådant påstående, men det gäller faktiskt även alla andra i en organisation. Chefer sitter ofta på konferenser och formulerar mål, dessa mål blir så genomanalyserade så att de inte kommunicerar. Det kanske är bra mål, men de fungerar inte tillräckligt bra. När medarbetaren själv formulerar sina mål (på rätt sätt) så fungerar det. Medarbetaren förstår målen och kan arbeta med dem. Om de skulle bli lite fel så kan man rätta till dem.

Du frågar hur målen skulle se ut för dig. Svaret är enkelt:. –jag har inte en aning, hur skulle jag kunna veta det? Men jag kan hjälpa dig att själv formulera dina mål och jag kan hjälpa dig med hur du sedan ska arbeta med dina mål. Då kommer du märka att det blir lättare att göra ett bra jobb, du kommer att finna nya sätt att hantera olika hinder. Du kommer att fokusera på din uppgift och bli nöjd med det du gör. Hitintills har jag bara mött två människor som inte har lyckats formulera bra mål för sitt eget arbete. Jag har mött många människor som fått mål presenterade för sig och målen har i sig blivit ett hinder. Så det bästa är att du själv formulerar dina mål, jag vet att du kan. Och med rätt hjälp så går det fort och enkelt.

Läs mer om Erik Winqvist>>

 

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "3 frågor till Erik Winqvist, som föreläser om lycka och effektivitet"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.