Annons

Nationella värdegrundsutbildningen är här!!!


Socialstyrelsen har flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen ”Värdigt liv i äldreomsorgen”. Uppdragen syftar till att den nationella värdegrunden, som ingår i socialtjänstlagen, ska förankras och börja tillämpas inom äldreomsorgen. Gemensamt för alla uppdrag är att de ska öka förutsättningarna för att äldre ska få ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Ett av uppdragen är att ta fram en högskoleutbildning om att leda och arbeta efter den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen.Syftet är att ge verksamheter inom äldreomsorgen stöd att arbeta med den nationella värdegrunden så att den får genomslag och kan genomsyra hela arbetet inom äldreomsorgen. Utbildningen vänder sig till i första hand enhetschefer, biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Den omfattar 7,5 högskolepoäng och sträcker sig över tjugo veckor med start i början av 2012. Utbildningen kommer att ges i hela landet och arrangeras av Uppsala universitet, Örebro universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Borås.

Kort om innehållet. Utbildningen ska ge kunskap om:

  • den nationella värdegrunden och dess sammanhang
  • kommunikation och hur man förmedlar kunskaper
  • teorier om etik och humanism
  • hur en förändringsprocess i riktning mot en äldreomsorg med värdegrunden i fokus kan formas
  • uppföljning, utvecklings- och förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik.

Läs mer om utbildningens innehåll här »

 Målgrupperna är;

  • Enhetschefer (första linjens chefer som har verksamhets- ekonomi- och personalansvar, t ex förvaltningschefer, äldreomsorgschefer) – 5 000 st
  • Biståndshandläggare – 2 500 st
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) – 500 st

Läs mer på www.socialstyrelsen.se/vardegrundsutbildning

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Nationella värdegrundsutbildningen är här!!!"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.