Annons
Denna artikel är en annons i samarbete med Region Stockholm .

Musik, dans och poesi som omvårdnadsåtgärd – Lär dig hur du kan göra!

En uppdragsutbildning för dig som arbetar inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre!!

Nu kan du lära dig hur musik och sång, dans, rörelse och poesi kan bli praktiska egna verktyg som du kan använda i din dagliga omvårdnad av äldre personer. Utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Musik och dans kan användas som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats, inte minst i demensvården. Att använda sång och musik strukturerat kan bidra till att öka välbefinnandet både hos äldre, anhöriga och vård- och omsorgspersonal, vara ett sätt att få kontakt, minska oro och vandringsbeteende, väcka minnen och vara språkutvecklande men också förhindra ångest och aggressivitet.

Anmälan är nu öppen till kursen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp.

Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm och i samråd med erfarna konstnärligt verksamma inom vård och omsorg, tagit fram en uppdragsutbildning för dig som arbetar inom äldreomsorg och/eller vård riktad mot äldre.

Utbildningen utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som redskap i en personcentrerad vård och omfattar tre terminer med fyra halvdagar per termin. Praktiska workshops varvas med teori, som under kursen prövas i det egna omvårdnadsarbetet. Kostnad 3 000 kr/termin exkl. moms.

Huvudlärare är Katarina Lindblad, musikterapeut, som i samarbete med Svenskt Demenscentrum utformat webbutbildningen Mötas i musik, musik som omvårdnad i demensvården.

Varmt välkommen! Läs mer och anmäl dig här…>>>

Denna artikel är en annons i samarbete med Region Stockholm .

Om skribenten

Linda Marklund
VD och Marknadsansvarig Min Sektor AB
Telefon: 0703-404020 | Twitter: | E-post: linda@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Musik, dans och poesi som omvårdnadsåtgärd – Lär dig hur du kan göra!"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.