Annons

Munvård: Den eftersatta munvårdsaktiviteten

Dålig munhälsa kan leda till lidande och olika sjukdomstillstånd. Sjuksköterskors ansvarsområde omfattar munhälsan; de visade sig väl medvetna om dess inverkan på patientens livskvalitet.

Undersökningarna visar olika brister: bristfälliga kunskaper hos vårdpersonalen, brister i vårdrutinerna samt tidsbrist. Vårdarnas motvilja och osäkerhet om patientens integritet och vårdtagarnas egna ointresse ända intill våldsamt motstånd bidrar till svårigheter. Syftet är att beskriva faktorer som hindrar respektive främjar genomförandet av munvård till patienter.

Resultatens diskussion visar på tänkbara sätt att förbättra denna betydelsefulla vårdaspekt. Möjliga vägar till målet är regelbundna uppdateringar av personalens kunskapsnivå och en rutinmässig dokumentering av munhälsan.Vi föreslår bl.a. att tillsätta munvårdsansvariga personer på motsvarande sätt som det finns inkontinensansvariga undersköterskor eller undersköterskor som ansvarar för materialförrådet. Läs mer>>

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Munvård: Den eftersatta munvårdsaktiviteten"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.