Annons

Mer plats för respekt och värdighet i inkontinensvården

Professon Ian Milson från Sahlgrenska i Göteborg var moderator för Gfi

I april arrangerade SCA Hygiene Products (de säljer bl a inkontinensskydd under varumärket TENA) Global Forum on Incontinence i Prag. Seminariet samlade 370 deltagare från 34 länder med föredragshållare från bland annat Europa, USA och Kina. Inkontinensvård inom äldreomsorgen, var ett av de ämnen som fick stort utrymme.

Att vårda en nära anhörig som är inkontinent är för de flesta en svår uppgift, och ofta är det just inkontinensproblemen som gör att man inte längre klarar av att vårda en person i hemmet. På seminariet presenterades en studie baserad på intervjuer med patienter och personal på sju olika vårdhem i Tyskland. Studien genomfördes av Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) och fokuserade på respekt och värdighet inom inkontinensvården. Projektledare för studien var professor Wilifried Schlüter som också är ordförande för EDE, en organisation som samlar enhetschefer för särskilda boenden i Europa. Det är svårt rent känslomässigt att ta hand om en nära anhörigs intimhygien, men det är också tungt rent fysiskt, menade Henk Nies, chef för Vilans, ett holländskt forskningsinstitut inom äldrevård, och en av talarna på seminariet.
 Diskussionerna om inkontinensvård handlar oftast om praktiska utvärderingar och om ekonomiska aspekter, säger Wilifried Schlüter. Målsättningen med vår undersökning var att ta reda på hur framförallt patienterna upplevde inkontinensvården på ett mer känslomässigt plan. Resultaten visar att patienterna upplever det som något mycket negativt att vara beroende av en annan person för att ta hand om sin intima hygien. För att uppnå värdighet i denna känsliga del av vården, är det därför viktigt att vårdgivaren är empatisk och förstår patientens situation och inte bara fokuserar på det praktiska momentet i omvårdnaden. Patienterna vill ha kvar något slags oberoende. De vill få hjälp med att själva ta hand om sin intimhygien; även om det tar längre tid. Uppmuntran och stöd är viktigt, så att de inte skall behöva skämmas över att vara inkontinenta. 

Forskarna bakom studien fick dock uppfattningen att vårdgivarna många gånger ville kontrollera och styra patienten, vilket kan leda till negativt beroende och motverka värdighet och respekt i omvårdnaden.

          I värsta fall var en del rädda för sina vårdgivare. De såg hur underbemannade och upptagna de var, och ville därför inte be om hjälp med att gå på toaletten eller för att byta inkontinensskydd, fortsätter Wilifried Schlüter. Med resultatet att de själva försökte motverka inkontinensproblemen genom att dricka mindre.

Forskarna bakom studien menar att inställningen till inkontinensvård på särskilda boenden måste förändras. De pekar också på vikten av att det finns nationella riktlinjer för inkontinensvård inom äldreomsorgen och att de efterföljs, något som kan säkerställas genom fler inspektioner.  

Monica Berglund var en av deltagarna från Sverige på Global Forum on Incontinence i Prag. Hon är direktör för Tre Stiftelser i Göteborg som bedriver vård och omsorg av äldre, sjuka och funktionshindrade.

          Inkontinens är ett stort problem inom äldreomsorgen som påverkar livskvaliteten för många äldre, men tyvärr är det ett område som ofta inte tas tillräckligt på allvar, säger Monica Berglund. Många av de som har inkontinensproblem är inte utredda och erbjuds därmed inte heller rätt inkontinensskydd. Seminariet var ett utmärkt tillfälle för mig att fördjupa mina kunskaper om inkontinens samt att bli uppdaterad om ny forskning och utveckling inom området.

 Vill du veta mer om Global Forum on Incontinence eller TENA? Kontakta Jennifer Friman, som är marknadschef för TENA telefon:  031-746 0803, mobil 070-320 12 12.

 

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Mer plats för respekt och värdighet i inkontinensvården"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.