Annons

Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister

1. Vad är bra med den svenska äldreomsorgen, tycker du? 

Den svenska äldreomsorgen är relativt väl utbyggd. Hemtjänsten är till exempel en verksamhet som når väldigt många behövande. Sedan måste personalen inom äldreomsorgen framhållas. Äldreomsorgens kompetens finns hos personalen. Personalen arbetsvilja och hängivenhet är, trots ofta tuffa arbetsförhållanden, väl värt att lyfta fram som någonting bra inom äldreomsorgen.

 

2. Vad kan göras bättre?

Det mesta kan göras bättre. Det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver förbättras. Demensvården behöver utvecklas. Det förebyggande arbetet behöver stärkas, till exempel genom förebyggande hembesök eller hälsosamtal. Regeringen vill också komma till rätta med bristen på boende för äldre och återskapa trygghet och mer av valmöjligheter. Teknikanvändning, nya hjälpmedel och forskning inom äldreområdet behöver stödjas.

3. Har du själv arbetat i äldreomsorgen?

Nej, men jag har arbetat som vårdbiträde (inom handikappomsorgen).

Bli den första att lämna en kommenter på "Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.