Annons

Malmö stad säkrar tryggheten för sina äldre

I hela landet funderar kommunerna nu på hur it och annan teknik ska kunna utveckla äldreomsorgen, t ex när det gäller planering, säkerhet och dokumentation. I Malmö Stad har man gjort så här:

Effektivare planering, jämnare arbetsfördelning inom arbetsgrupperna och minskad stress bland de anställda. Det är några av effekterna sedan hemtjänsten i Malmö införde Tietos planeringssystem Laps Care.

– Laps Care är det största som hänt hemtjänsten på 25 år. Tidigare har vi varit en organisation som utgått från oss själva. Tack vare Laps Care har vi kunnat vända på det och utgå från vårdtagaren, säger Bo Hansson, projektledare i stadsdelen Södra Innerstaden.

I ett pilotprojekt testar nu även ett minnesteam i Södra Innerstaden Tietos mobila hemtjänstrapportering Movit. En viktig del i projektet är användandet av digitala nycklar, vilket säkerställer att bara auktoriserad personal tar sig in i omsorgstagarnas hem.

– De digitala nycklarna ger en trygghet som värdesätts av alla, säger Johanna Lethin Jacobson, affärsansvarig på Tieto.

Planeringssystemet Laps Care finns sedan tre år i Malmös samtliga tio stadsdelar. Tidigare gjorde många av de 70-tal arbetsgrupperna inom hemtjänsten sin dagplanering med penna och papper. Det var tidskrävande, särskilt när någon var sjuk och allt måste göras om. Planeringssystemet lägger snabbt om schemat för alla när någon i gruppen saknas eller om en vikarie ska sättas in. Det tar även hänsyn till aspekter som personalens specialkompetens, vårdtagarnas behov och bästa resväg, vilket ger tidsvinster.

– Vi har fått en effektivare planering och en tydligare information till de anställda som utgår från vårdtagarnas önskemål, säger Yvonne Johansson, systemförvaltare inom äldreomsorgen och projektledare för införandet av Laps Care i Malmö.

I en enkät som genomförts bland de cirka 1200 anställda inom hemtjänsten nämns även effekter som jämnare och rättvisare arbetsfördelning inom arbetsgrupperna, mer insyn och att det blivit lättare att se var behoven finns. Hälften av de som svarat på enkäten tycker att stressen minskat med Laps Care.

– Det här har påverkat hela organisationen. Men reaktionerna har varit övervägande positiva, säger Yvonne Johansson.

I nästa steg ska Malmö stad nu införa ett rapporteringssystem som kan integreras med planeringssystemet Laps Care. I väntan på att den upphandlingen ska bli klar, förlängs pilotprojektet med Tietos Movit.

Sedan september förra året använder sig ett 30-tal anställda i ett minnesteam av Movit. Det innebär att handenheten i stort sett är deras enda arbetsredskap. Förutom att de nu får schema och information om omsorgstagarna direkt i mobilen, ger systemets digitala nycklar en ökad trygghet.

– Det är hela syftet med det här, att vi får en helhet utifrån ett brukarperspektiv, säger Bo Hansson.

Av de omkring 70 omsorgstagare som ligger under minnesteamet sa i stort sett alla ja till att montera upp nyckelfria lås. Med nycklarna direkt i mobilen kan den som är närmast ta sig till en omsorgstagare som behöver snabb hjälp, vilket ger oerhörda vinster i både kvalitet och tid.

– Säkerhetsaspekten är viktig, de digitala nycklarna överträffar alla legitimationer. De äldre vet att det inte kan vara annat än rätt person som kommer på hembesök, säger Bo Hansson.

För mer information kontakta:
Jahn Sundin, Affärsansvarig Movit, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, jahn.sundin@tieto.com, direct +46 (0)10 481 54 05, mobile +46 (0)70 611 70 04
Bo Hansson, Projektledare Södra Innerstaden, Malmö stad
Yvonne Johansson, Projektledare för Laps Care, Malmö Stad

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Malmö stad säkrar tryggheten för sina äldre"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.