Annons

LIKA för alla: smart verktyg för kommunerna presenteras på Vitalis

Den digitala utvecklingen i landets kommuner accelererar just nu. Det är otroligt glädjande, säger Patrik Sundström på SKL, som i vår drar igång en kampanj för en smartare äldreomsorg.

På Vitalis presenteras LIKA, ett nytt verktyg som erbjuds alla kommuner.

Under mars startar Sveriges Kommuner och Landstings kampanj, “Smartare välfärd”. Den riktar sig till förtroendevalda i kommunerna. Under Vitalis tar vi tillfället i akt att belysa möjligheterna till nya, smartare arbetssätt inom äldreomsorgen, säger Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa på SKL.

Digitaliseringen kan bidra både till bättre vård och omsorg och till mer delaktighet och självständighet för invånarna.

På Vitalis planerar man dels att visa fram goda exempel, dels att föra en dialog med kommunrepresentanter. Det blir bl a ett panelsamtal med kommunpolitiker och verksamhetsansvariga inom socialtjänst och äldreomsorg. Temat är: vad krävs av politiken och verksamheten för att “få det att hända” inom omsorgen?

Vi behöver kraftsamla för att ta ytterligare kliv, säger Patrik. Vi ger stöd till kommunerna i den här förändringsresan. Det gör vi bl a genom att dra lärdom av varandra, få tips om hur man kan gå tillväga. Ge kunskap och insikt, helt enkelt.

Nytt verktyg tar tempen
Enligt Patrik Sundström har man kommit en god bit på förändringsresan. Givetvis olika långt i olika kommuner. Man är i lite olika skeden, medger han. Alla arbetar med frågorna på ett eller annat sätt, det är positivt. Men samtidigt saknar vi en helhetsbild av den digitala utvecklingen.

För att ge kommunerna ett bättre underlag presenterar SKL på Vitalis ett digitalt verktyg för självvärdering, kallat LIKA för socialtjänsten. Meningen är att man med hjälp av LIKA ska kunna ta tempen på sin egen digitala utveckling ute i kommunerna. Därmed kan man få ett bättre underlag och se var man bör göra insatser.

LIKA ger handlingsrekommendationer och goda exempel utifrån fyra olika perspektiv: ledning, infrastuktur, kompetens och användning.

  • Ledning fokuserar på policies, strategier och riktlinjer. Har man satt upp konkreta mål för förändringsarbetet?
  • Infrastruktur belyser organisationen och de tekniska förutsättningarna.
  • Kompetens visar om organisationen har tillräcklig kunskap om digitaliseringens möjligheter och nya arbetssätt.
  • Användning handlar om hur man använder eHälsa och digitala lösningar på den konkreta verksamhetsnivån.

“Viktigt att delta”
På Vitalis ger SKL en praktisk förevisning om hur LIKA fungerar. Och bäst av allt: verktyget kostar ingenting. Det är en service vi tillhandahåller för våra medlemmar, bekräftar Patrik.

Han ser gärna en stor uppslutning av kommuner på Vitalis: Vitalis är en viktig mötesplats för att knyta ihop satsningar och utbyta erfarenheter om välfärdsteknik och eHälsa, träffa leverantörer av verksamhetssystem och hitta nära lösningar. För kommuner som deltar öppnas också rika möjligheter att knyta kontakter och bilda allianser för att bli ännu starkare i de här frågorna.

Läs mer och boka in Vitalis 5-7 april i Göteborg >>

Bli den första att lämna en kommenter på "LIKA för alla: smart verktyg för kommunerna presenteras på Vitalis"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.