Annons

JOTIB AB – Ekonomiskt ledarskap för framtiden

Många enheter inom en organisation arbetar för samma mål, men det är lätt att arbetet blir isolerat. Att dela med sig av sina erfarenheter, både lyckade och mindre lyckade, på ett strukturerat och transparent sätt är en framgångsfaktor. För ett lyckat resultat krävs uthållighet och som verktyg kan man använda Jotib-modellen – en arbetsmetod och ett webbverktyg som stöd för att arbeta strukturerat med verksamhet och uppföljning.

JOTIB modellen går ut på att göra prognoser och kalkyler som matchas mot verkligt utfall innebär:

– Aktiva chefer
– Effektiv verksamhet
– God ekonomi
– Delaktighet
– Transparens
– Hållbara prognoser

Några kommentarer från personer som arbetat med Jotib;

”Cheferna pratar ekonomi på ett helt annat sätt idag. De beskriver sin verksamhet med ekonomiska termer och konsekvenser av olika beslut.” Marjo Koivumaa Hietanen, Socialchef, Haparanda stad

”Har resonerat med enhetscheferna inom VO2 och de är väldigt nöjda över den utveckling som skett. De känner att det är ett stöd och att de fått bra grepp om sin ekonomi med stöd av detta. Ser också att några har börjat hjälpa varandra. Vi talar på ett annat sätt kring ekonomi i dag.” Maria Malmsten , Områdeschef vård och omsorg , Karlskoga kommun

Det spelar ingen roll vilket planeringsprogram, vilket uppföljningssystem eller vilken ekonomirapportering som finns om inte cheferna fattar rätt beslut för sin verksamhet. Kan jag som chef beskriva min verksamhet kan jag även ifrågasätta och kritiskt granska min enhet och mina beslut. Kan jag som chef få förståelse för hur kvalitén i mina beslut påverkar min verksamhet och ekonomi lyckas vi skapa en hållbar organisation.

För varje vecka som går utan att reflektera och förändra så fattas en mängd felbeslut hos cheferna som hade kunnat undvikas. Felbeslut som gör att ekonomin blir sämre, kvalitén sjunker och möjligheten för att möta framtiden försämras. Det finns ingen tid att vänta på slumpen för att få till en radikal förändring.

Vill du veta mer om hur vi tänker och jobbar med ett ekonomiskt ledarskap för framtiden så är du välkommen att läsa mer på www.jotib.se eller kontakta oss på 076-8091119 eller info@jotib.se VÄLKOMNA!

 

Bli den första att lämna en kommenter på "JOTIB AB – Ekonomiskt ledarskap för framtiden"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.