Annons

”Jag gillar mitt jobb men högarna tar aldrig slut.”

KF-vision-2Känner du igen dig beror det förmodligen på att det är sant. Att arbetssituationen är pressad för många av landets biståndshandläggare understryks av Öppna jämförelser för äldreomsorgen som Socialstyrelsen nyligen presenterade. Längst bak i tabellverket finns en kolumn som visar hur många personer biståndshandläggare i olika kommuner har i genomsnitt.

  • • Spannet ligger mellan 64 och 360 personer per handläggare.

  • • Genomsnittet för antal personer per handläggare ligger på 161.

  • • I över 40 kommuner har handläggarna ansvar för fler än 200 personer.

Jag vill omgående understryka att mängden ärenden inte ger hela sanningen av yrkesgruppens arbetsvillkor. Men det säger något. Framför allt bekräftar det bilden som landets biståndshandläggare och socialsekreterare beskriver i Visions rapport, Stolthet och profession. Totalt anser 85 procent att arbetsbelastningen är hög eller mycket hög.

För Vision är det resultat som manar till eftertanke. Och till handling.

Uppgifterna om antal personer per biståndshandläggare är ett ”bakgrundsmått” enligt Socialstyrelsen. Information som bör användas för att fördjupa diskussionen kring kommunernas övriga resultat i Öppna jämförelser. Mitt mål är att politiker, media och tjänstemän ska ta myndigheten på orden och använder denna värdefulla information. Konsekvenserna av arbetsbelastningen måste få utrymme i den offentliga diskussionen kring äldreomsorgen.

Är det rimligt att utföra ett kvalificerat socialt arbete när man som biståndshandläggare har ansvar för flera hundra personer varav många har komplexa behov? Vilka blir förutsättningarna att ta hänsyn till självbestämmande, integritet och trygghet? Finns utrymme för samordning? Och vad händer med rättssäkerheten?

Landets biståndshandläggare vet besked. Fråga dem!

Läs hela listan med antal personer per handläggare på Visionsbloggen http://blogg.vision.se/

Länk till rapporten Stolthet och profession http://mb.cision.com/Public/1167/9423938/a43019675750a863.pdf

Länk till Socialstyrelsens öppna jämförelser http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "”Jag gillar mitt jobb men högarna tar aldrig slut.”"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.