Annons

Jag avskyr ordet ”brukare”

Jag har skrivit om det tidigare, men jag gör det igen. Det handlar om ordet ”brukare”: I början av 90-talet arbetade jag i en gruppbostad i Göteborg. Där bodde fem personer som tidigare bott på ett stort vårdhem. En dag kom min chef och sa till oss som arbetade där att fortsättningsvis ska ni kalla dem som bor här för BRUKARE. Hon sa att det kommit något slags direktiv om det. Oklart varifrån.

Ja, ja – sa vi. Och tänkte att det där går väl över. Vi hade varit med om liknande direktiv tidigare, som handlat om precis samma sak. Vad vi skulle kalla dem som bodde på gruppbostaden. Till saken hör att det inte var alldeles lätt att veta vad vi skulle använda för begrepp. Just då på nittiotalet minns jag att vi använde ordet ”elever”, vilket kan tyckas absurt eftersom personerna ifråga var vuxna människor och vi som arbetade där var verkligen inte pedagoger av något slag. Men ordet elever sa något om den tidens syn på omsorg när det gäller personer med en funktionsnedsättning. Att vi som personal visste bättre och att vi skulle lära de här personerna något. På samma sätt har det varit i äldreomsorgen. Där har använts och används fortfarande ord som ”vårdtagare”, ”omsorgstagare”, ”pensionärer”, ”gamla”, ”äldre”, ”kunder”, ”hyresgäster”, ”gäster” och en radda andra ord. Det enda jag inte hör längre i den kommunala verksamheten är ordet ”patient”. Fast på senare år, jag då har det där ordet brukare börjat användas mer och mer och numera känns det ganska permanentat.

LÄS MER:  Samvetsstressen

Jag avskyr ordet brukare. Jag förstår att det behövs särskilda ord, inte minst när man i olika sammanhang ska prata om en grupp människor, och det behöver man göra ibland. Jag är också med på själva innebörden av ordet brukare, att det beskriver en grupp som brukar specifika verksamheter. Till exempel äldreomsorg. Jag vet också att Socialstyrelsen tycker att vi ska använda ordet, de säger att de ska användas som ett samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprovade insatser från socialtjänsten, och att ordet har förankrats genom en bred remiss till kommuner och flera brukarorganisationer. Men det hjälper inte. För mig känns ordet befängt konstruerat.

I Östersunds kommun har man bestämt sig för att inte använda ordet. Och om jag fattat det hela rätt så har man gjort det redan innan man bestämt sig för vilket ord man ska använda sig av istället. Jag önskar att fler myndigheter skulle göra samma sak. Och tillsammans borde vi väl ändå kunna komma på ett annat ord att använda.

Vad säger ni? Håller ni med? // Lill

PS. På Youtube finns ett klipp där jag säger samma sak som ovan. Vill du se det, är länken här…

17 Comments on "Jag avskyr ordet ”brukare”"

 1. Ja ordet BRUKARE låter inte klokt. Skulle aldrig ha införts.

 2. Jättebra skrivet och bra tankar. Jag tycker heller om ordet brukare, men har svårt att komma på nått bättre. Varför inte kalla dem för våra boende för bor hos oss i äldreomsorgen gör de ju. Kunder var lite poppis ett tag, men det kändes inte rätt.

 3. Enligt Wikipedia:
  Brukare kan syfta på
  ett äldre ord för arrendator.
  en person som använder en drog utan att falla in i ett missbruk.
  en klient inom omsorg, ofta kallas personer som har personlig assistans.
  en användare av en maskin, utrustning eller annan nyttighet.

  Själv tänker jag på jordbrukare.
  Vi använder inte ordet brukare heller även om det är ”sagt” så. Ofta blir det patient eller vårdtagare.

 4. Brukare är bra.
  Begreppet sätter den enskilda människan i fokus. Det är hon/han som använder, brukar tjänster som finns i en verksamhet. Begreppet har importerats från Danmark, dit många rest på studiebesök över åren och tagit intryck av bl.a. deras skapa delaktighet och inflytande för sina bruger (brukare).
  Vårdtagare = passivt och det handlar ju mest om omsorg
  Kund = är man på en marknad. Omsorgen är ingen marknad och ska inte vara det – den är politiskt styrd och fördelas efter behov.

 5. Jag tycker inte om dom som inte gillar benämningen ”brukare” 😉
  Det är ett ord som lägger tillbaka lite makt till dom som faktisk behöver våra tjänster. Därför tycker jag att det är ett bra ord!

 6. Jag håller stenhårt på ordet patient. Patient är en som lider och är tålig med för den delen, och har fått diverse diagnoser som kräver vård och hjälpinsatser.
  Antingen i hemmet utav hemtjänsten när åkommorna är hanterbara där, eller på vårdinrättning vid svårare sjukdomstillstånd, och det utav sjukpersonal.

 7. Jag måste fråga Nina, misstycker Du att äldre sjuka människor vill ha lite integritet och självbestämmande kvar i slutskedet?

 8. Ordets betydelse är väldigt viktigt så detta är värt att fundera på. Orden präglar vår människosyn.
  Våra brukare tycker jag inte om för den enskilde människan är inte vår och bor inte heller hos oss.
  Patient är man när man är sjuk och det ska användas på rätt ställe. För att man fått en diagnos eller drabbats av något så är man väl inte sjuk resten av livet.
  Vårdtagare känns inte heller rätt för jag anser att vårt uppdrag som omsorgsassistenter är att ge stöd till den enskilde så att personen kan fortsätta att leva ett så bra och meningsfullt liv som möjligt oavsett problematik.

  Vi säger den enskilde om personen som behöver stöd insatsen.

 9. I Socialtjänsten används ordet klient. Ett utmärkt ord i vår verksamhet. I vissa verksamheter används boende,halvt ok det med, beroende på situationen.

 10. Susanne Örtberg | 14 augusti, 2014 kl. 17:50 | Svara

  Vårdägare är väl mer relevant?!

 11. Mona Westerlund | 14 augusti, 2014 kl. 19:09 | Svara

  http://www.svenskabrukarforeningen.se/
  Den föreningen tänker jag på när jag hör ordet brukare. Det handlar om människor som är missbrukare, som brukar droger av olika slag. Jag tycker inte att de heller är dåliga människor men det är ju bra om man kan skilja olika brukare åt.

 12. I lokaltidningen var det ett reportage om att våra ”brukare i hemvården numer serveras varmt mat även på helgera”, vilket gjorde många ”brukare” i hemvården arga och upprörda. De vill absolut inte kallas brukare! En av herrarna sände en synpunkt till vår klagomålshantering där han sannerligen inte sparade på krutet. Får väl se om det blir någon ändring i framtiden.

 13. Anders Ahlström | 15 augusti, 2014 kl. 09:24 | Svara

  Jag tycker begreppet för den som får hemtjänst, ska avgöras av vad det är vi erbjuder dem. ärde tjänster är det väl kund vi kalla dem. Är det hjälp eller stöd vi ka erbjuda dem är det väl omsorgstagare som är ett bra ord.
  För mig är ju frågan om det är tjänster vi erbjuder dm, snarare är det hjälp och stöd, då vi inte längre erbjuder dessa personer alla typer av tjänster utan endast de som kommunen har resurser till eller har bestämt att man kan få hjälp med. Det är ju inte brukarna som bestämmer vad de kan å för hjälp eller stöd, då de kan tycka att de har andra behov de behöver få hjälp eller stöd med och som inte kommunen ser elller kan eller inte vill utföra( typ fönsterputsning, matlagning och sy i knappar). Ska vi ge de som behöver kommunens hjälp och stöd utefter deras behov eller efter de de vill ha hjälp med. I övriga samhället kallas alla som har behov av någon tjänst(typ snickeri, ombyggnad, bilreparationer m.m. kund och kanske bör vi ha det begreppet om det ska vara så att det är tjänster man kan köpa som vi förmedlar. är det hjälp och stöd vi förmedlar är det väl mer riktigt att kalla dem omsorgstagare. Kunder är väl det de är idag, eftersom man i många kommuner har valmöjligheter att välja utförare av tjänsterna och att man förväntas söka tjänster som man anser sig behöva och som kommunen ej ställer upp med, på en marknad.

 14. Om man är för orkeslös, på grund av hög ålder eller diverse krämpor, för att till exempel städa och laga mat, är inte det ett sjukdomstillstånd? Inga hårklyverier!!!!!!!!

 15. lasse gullberg | 13 oktober, 2016 kl. 16:42 | Svara

  Om vi ska kallas för brukare så ska hemtjänspersonalen kalls för bruksarbetare

 16. Wolfgang Siegmund | 23 februari, 2017 kl. 13:45 | Svara

  Dom ända Brukare är heltids politiker som brukar våra
  Skattemedel.dom övriga inom vården ÄR pacienter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.