Annons

IP Planering ökar tryggheten för både personal och de äldre

IntraPhones mobila tjänst för planering förenklar arbetet och ökar delaktigheten och kontinuiteten för den äldre.

Inom äldreomsorgen är effektiv planering en nyckel till att skapa kvalitet och kontinuitet i utförandet och även en bra arbetssituation för personalen. Allt fler kommuner går över till digitala lösningar för att göra planeringen både enklare och säkrare – något som är extra viktigt i en verksamhet där man jobbar ute hos ett antal äldre varje dag, med olika insatser och krav på dokumentation. Med IntraPhones planeringstjänst har alla medarbetare tillgång till planering i mobilen, vilket ökar tryggheten för både de äldre och medarbetarna. Mobiliteten och användarvänligheten är två av nycklarna till att IP Planering används i äldreomsorgen i många kommuner;

* Personalen har alltid med sig planeringen,

* Dokumentation görs direkt i appen

* Minimerar sekretessriskerna genom att undvika papperslistor

* Beviljade insatser kan föras in av kommunen i IntraPhones system så att personalen har tillgång till beslutstexten.

”Flexibiliteten av att kunna styra själv utan ruttoptimering är viktig, tycker Arlinda Haxhiu, systemansvarig på socialförvaltningen i Trelleborgs kommun. Personalen gör planeringen själva utifrån sina kunskaper om varje person. – Det finns en grund i vad du kan få ut av tjänsten, men hur du gör planeringen är flexibel. Våra grupper gör planeringen på lite olika sätt och alla kanske inte använder alla funktioner. Det är viktigt att kunna forma och använda stödet efter egna behov.

I Bollnäs kommun bytte man till IntraPhone Planering 2015 i samband med att man i hemtjänsten förändrade sitt arbetssätt till att jobba i mindre team och göra personalen mer delaktig i planeringen. Kontinuiteten har sedan dess förbättrats och antalet olika personal hos varje äldre har minskat med drygt 40%, vilket är en markant ökning i kontinuitet av personal.

– Det här verktyget var precis vad vi sökte. Nu lägger vi upp en generell planering för varje veckodag, som vi inte ändrar så mycket på. Sedan gör teamet mindre justeringar för den aktuella dagen, utifrån vilken personal som jobbar. Nu planerar vi mycket mer efter brukarna, säger Ingela Hedblom, verksamhetsutvecklare i Bollnäs kommun.

I Bollnäs ledde det tidigare ruttoptimerade systemet till att personalen ofta upplevde tidsnöd, då restiderna bara räknades på bilfärden och inte gångavstånd till/från bil och närliggande adresser. Med planeringen är det även lättare att se luckor för nya besök. En ny person kan läggas på en separat ”rad” tills personalen har lärt känna personen och sett vad han/hon behöver för hjälp. Därefter läggs personen in i planeringen.

Förutom bättre kontinuitet för de äldre kan personalen påverka sin planering mer. Om någon är sjuk eller hamnar i tidsnöd är det lätt att planera om. Medarbetaren som får svårt att hinna med ett besök skickar ut ett meddelande till alla kolleger och en som kan ta över besöket svarar via appen.

 

”Med IP Planering får både ledning och personal en total överblick över turer, alla dagens besök och insatser samt vem som gör vad. Förutom att det synliggör och skapar en mer rättvis arbetsfördelning gör det medarbetarna tryggare i och med att de kan släppa kontrollen då deras planering finns med dem i appen. Inget riskerar att bli glömt eller missat.”

 

I Sala kommun var det ett viktigt skäl att välja IntraPhone. Här fungerar tjänsten lika bra som i Bollnäs, fast hemtjänsten i Sala valt ett annat arbetssätt där planeringen ligger hos särskilda medarbetare med utökat ansvar för planering istället för att involvera hela teamet. – Medarbetarna har planeringen med sig och kan släppa kontrollen över om någon person till exempel har avsagt sig sitt besök, de litar på att vår planerare sköter den biten. Vi får mer tid ute hos de äldre och cheferna får en helt annan överblick, säger Jeanette Stuvemark som är enhetschef i Sala kommun.

Möjligheten att enkelt plocka fram statistik och rapporter är en annan viktig fördel . De rapporter och siffror som tidigare tog väldigt mycket tid att få fram manuellt, kan förvaltningen nu hämta snabbt och enkelt direkt ur IntraPhone, exempelvis statistik som kommunen ska lämna till Socialstyrelsen.

IntraPhone Planering i korthet

 • Planering görs snabbt och enkelt och blir tillgänglig mobilt för hela personalen
 • Flexibelt och användbart oavsett planeringssätt – med en planerare eller hela teamet
 • Ökad delaktighet och ökad trygghet för den äldre – ingenting missas
 • Vikarier har tillgång till all information de behöver direkt i appen
 • Information, frågor och meddelanden skickas med ett knapptryck till alla kollegor
 • Schemaändringar och andra justeringar uppdateras i realtid i appen
 • Minskade sekretessrisker då allt finns låst och krypterat i appen istället för på papperslistor etc
 • Möjlighet att få ut rapporter om total utförd tid, planerad tid och mycket mer
 • Förutom planeringen finns en ruttoptimerad planeringstjänst
 • Intuitivt och enkelt gränssnitt med ikoner och touch-funktion
 • Säker autentisering och kryptering av information när enheten är låst/i vila

Välkommen att kontakta oss och läsa mer på http://intraphone.com/planering/ >>>

Bli den första att lämna en kommenter på "IP Planering ökar tryggheten för både personal och de äldre"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.