Annons

Intresset för trygghetsboende ökar snabbt

Jag har fått ett mejl från Ulf Selin som är projektsamordnare för nätverket Aktiv Senior. De har koll på alla trygghetsboenden i landet och har noterat att intresset för den boendeformen har ökat. Här kan du läsa Ulf Selins mejl. // Lill

Intresset för trygghetsboende ökar snabbt redan innan regeringen har hunnit presentera vad det tänkta investeringsstödet till trygghetsboende kommer att innehålla. Enligt nätverket Aktiv Senior, som registrerar alla senior- och trygghetsboenden som är på gång i SeniorBo-guiden på portalen www.aktivsenior.se , kommer cirka 900 trygghetsboendelägenheter i 30-talet projekt att färdigställas redan under 2009. Ett stort antal av de här projekten gäller dock omvandling från serviceboende eller särskilt boende, varför nytillskottet av tillgängliga lägenheter inte alls är lika stort. För åren 2010-2011 finns redan färdiga byggplaner eller planer med beslutad detaljplan för över 1000-talet trygghetsboendelägenheter i närmare 70 projekt. 

Ökat intresse för seniorboende

Det stora intresset för fler bostäder för äldre märks också i antalet planerade seniorboendelägenheter. För inflyttning under 2009 har Aktiv Senior registrerat ca 1 600 seniorboendelägenheter i 50-talet projekt. Planerade seniorboendelägenheter för inflyttning under 2010-11 uppgår till över 3 400 i minst 110 projekt. Då seniorboendelägenheterna i hög grad finns i nya byggnader, så innebär ovan angivna lägenheter minst ett nettotillskott om      4 000 seniorboendelägenheter inom 3 år. 

Många idéförslag

Nätverket Aktiv Senior följer dessutom utvecklingen av 70-talet trygghetsboendeprojekt och lika många seniorboendeprojekt och fler tillkommer för varje månad. Detta talar för en omfattande ökning av antalet nya senior- och trygghetsboenden för åren 2010 och framåt då väl regeringens investeringsstöd till trygghetsboende kommit på plats och finanskrisen avklingat. Det ökande intresset att bygga senior och trygghetsboende stämmer också väl överens med det stora intresset för visningar av kommande projekt och som registreras i olika marknadsundersökningar runt om i landet.

LÄS MER:  Schemaläggning då och nu

————————————————————————————————————- 

SeniorBo-guiden sammanställs av nätverket Aktiv Senior med finansiellt stöd av Teknik för äldre. De olika senior- och trygghetsboendeprojekten presenteras i SeniorBo-guiden under huvudmeny SeniorBowww.aktivsenior.se

SeniorBo-guiden innehåller i sin helhet information om närmare 700 senior- och trygghetsboende och 17 000 lägenheter över hela landet. Samtliga boende eller projekt kan sökas med hänsyn till verksamhetsnamn och/eller ort och kategori.

Nätverket Aktiv Senior erbjuder dessutom medlemmar och samarbetspartners 55+ Bo-fakta, som är en informations- och litteratur/forskningsöversikt avseende äldreboendeområdet i stort. Vi erbjuder dessutom ett verktyg för SeniorBo-klassificering av såväl befintliga lägenheter som nybyggda. På portalen finns också SeniorBo-nyheter under menyn SeniorBo, där utvecklingen på senior- och trygghetsboendemarknaden refereras och kommenteras liksom i våra SeniorBo eNyhetsbrev. 

Kontakta nätverket Aktiv Senior via info@aktivsenior.se eller telefon 040-44 90 60 vid intresse av närmare information eller kompletteringar och justeringar. Projektsamordnare för senior- och trygghetsboendeaktiviteterna är Ulf Selin.

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Intresset för trygghetsboende ökar snabbt"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.