Annons

I Vålberg och Edsvalla får alla över 75 testa sitt minne gratis

Det nystartade projektet vänder sig till alla de 450 personerna över 75 år i Värmländska Vålberg och Edsvalla och är unikt i Sverige. Nya metoder ska upptäcka minnessvårigheter hos äldre i ett tidigare skede och täppa till hålen mellan landstinget och kommunen.

-Att testa sitt minne på äldre dar borde vara lika odramatiskt och självklart som att ta blodtrycket, säger Lennart Kihlberg, enhetschef för hemtjänsten i Vålberg och Edsvalla

Projektets syfte är att finna personer med begynnande minnessvårigheter och därefter kunna erbjuda stöd, förebyggande insatser och behandling. Två sjuksköterskor kommer att ta emot och genomföra testerna men också erbjuda ett hälsosamtal och provtagning. I projektet knyts sjukvårdens diagnostisering och läkemedelsbehandling ihop med hemtjänstpersonalens arbete och kommunens stöd till anhöriga.

-Tidig upptäckt av begynnande minnessvårigheter ger större möjligheter att förlänga de goda åren, säger Eva Karlsson som är demenssjuksköterska i kommunen

Ny metod
I projektet kommer en ny metod för att upptäcka begynnande minnessvårigheter att användas. Många hoppas att den ska ge en säkrare bedömning som en av tre deltester. Metoden bygger på bilder och har utvecklats av Ragnar Åstrand med stöd av forskningsmedel. Han är överläkare vid minnesmottagningen vid centralsjukhuset i Karlstad.

-Det finns vetenskapliga belägg för att symtomlindrande läkemedelsbehandling, i första hand vid Alzheimers sjukdom, ger bästa effekt om den sätts in i ett tidigt demensstadium, säger Ragnar Åstrand

Samverkan över organisationsgränserna
Satsningen i Vålberg genomförs i nära samverkan mellan Kommunens hemtjänst och hemsjukvård, Landstinget i Värmland och Vårdcentralen i Vålberg som drivs av det norska företaget Legevisitten AB. Det nära samarbetet över organisationsgränserna är mycket ovanligt och kan om projektet blir lyckosamt utgöra en modell för ett framgångsrikt sätt att arbeta.

Mer information om projektet i stort
Eva Karlsson, demenssjuksköterska Karlstads kommun 0703-13 94 62
Lennart Kihlberg enhetschef hemtjänsten Karlstads kommun 054-29 79 88
Information om ny diagnosmetod
Ragnar Åstrand, Överläkare Landstinget i Värmland 0708-74 09 93

 

Information om mötet med äldre och testernas genomförande
Mia Ahlström, sjuksköterska Vålbergs vårdcentral 0704-89 61 39

Tommy Granqvist
Kommunikatör
Karlstad kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Tel: 054-29 81 43
Mobil: 0702-14 26 19
E-post: tommy.granqvist@karlstad.se
www.karlstad.se

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "I Vålberg och Edsvalla får alla över 75 testa sitt minne gratis"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.