Annons

I höst startar den nationella ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen

Regeringen har beslutat avsätta 100 miljoner kronor för att genomföra en nationell ledarskapsutbildning för cheferna i äldreomsorgen. Socialstyrelsen är nu klar med upphandlingen. Utbildningen startar hösten 2013 och genomförs i samarbete med ett antal lärosäten. Utbildningen är till största delen webbaserad och deltagarna läser på kvartsfart i fyra terminer. Genomförd utbildning ger 30 högskolepoäng. Intagning sker dels till hösten 2013 och dels till våren 2014. Kursen är kostnadsfri.

– Vi har höga förväntningar på den här utbildningen, säger projektledare Annika Jalap Hermanson på Socialstyrelsen, som haft regeringens uppdrag att upphandla utbildningen. Vi vet att det finns ett stort intresse ute i landet och vi hoppas nu att kommuner och andra utförare skapar de nödvändiga förutsättningarna så att deras chefer inom äldreomsorgen kan delta.

Ansökningstiden till den första terminen pågår mellan 15 april och 24 maj och kurserna startar i slutet av augusti eller början av september i år. Nästa kursstart blir våren 2014 med antagning hösten 2013.

De lärosäten som kommer att anordna utbildningen är i norr Umeå Universitet, i Mellansverige Ersta Sköndal Högskola och i södra Sverige i rangordning 1. Borås Högskola, 2. Göteborgs Universitet och 3. Hälsohögskolan i Jönköping. Rangordningen fungerar så att Borås Högskolas platser fylls först, därefter går man vidare till Göteborgs Universitet och i tredje hand blir det Jönköping.

Så här ser kursinnehållet ut:
Delkurs 1 – Den nationella värdegrunden för äldre
Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus. Kommunikationens betydelse, etiska teorier och metoder.

Delkurs 2 – Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd
Hur tillämpar vi ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Lagarna som styr äldreomsorgen, nationella styrdokument, kvalitetsregister, omvärldsbevakning och diskrimineringsgrunder.

Delkurs 3 – Ledarskap, medarbetare och organisation
Hur ser ett strategiskt och pedagogiskt ledarskap ut? Att styra med kunskap. Ledarstil och ledarfilosofi. Organisationsteorier och organisationsutveckling. Konflikthantering, gruppsykologi och grupprocesser.

Delkurs 4 – Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap och evidensbaserad praktik
Hur blir uppföljning och utvärdering metoder för ett systematiskt lokalt förbättringsarbete? LOU och LOV, driftsformer, avtalsförvaltning och avtalsuppföljning. Evidensbaserad praktik, förbättringshjulet och verksamhetsuppföljning.

De som har slutfört utbildningen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden i äldreomsorgen” kan tillgodoräkna sig denna och behöver därför inte delta i delkurs 1. Mer information finner man på www.socialstyrelsen.se/ledarskapsutbildning

Frågor om utbildningen besvaras av:
Annika Jalap Hermanson, annika.jalap-hermanson@socialstyrelsen.se, 075-247 39 78

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

Bli den första att lämna en kommenter på "I höst startar den nationella ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.