Annons

Hot och våld i hemtjänst och assistans ökar

Belastningsskador för personliga assistenter och hemtjänstpersonal minskar samtidigt som hot och våld ökar. Det visar resultaten av Arbetsmiljöverkets senaste granskning. Läs mer på ka.se>>

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Hot och våld i hemtjänst och assistans ökar"

 1. Ett sätt att värna den gamla ensamma människan?

  I en debattartikel i DN skräder inte Torbjörn Larsson orden,” Äldre behandlas som bara kroppar
  utan integritet, utan själsliv och utan intressen.” Återkommande avslöjanden i media visar på
  fysisk vanvård, i en del fall med dödlig utgång, De ansvariga bruka försvara sig med att i det
  stora hela är allt ganska bra, Dock är ett fall av vanvård ett för mycket, Och det är ingalunda
  klarlagt om de avslöjade incidenterna är undantag, De kan vara toppen på isberget,

  Larsson tror att en ändrad socialtjänstlag och en ”värdegaranti” är lösningen, Efter alla sådana
  formella ”insatser” genom åren där LEX Maria och Sara kan läggas till samlingen finns
  anledning att betvivla effektiviteten hos byråkratiska konstruktioner, Politiker brukar bjuda på
  fraser som – ”värdighetsgaranti, kontinuitetsgaranti och utvecklade upphandlingsformer”,
  Säkert uttrycker alla dessa innovationer en god vilja – men det räcker inte, I grunden är det insyn i
  det som pågår och möjligheten att reagera på plats som ät det viktiga, Svaga, urstånd att försvara
  sig måste få möjlighet att påkalla hjälp, Hjälp utifrån även när anhöriga saknas, Hur det skulle
  kunna ske handlar detta debattinlägg om,

  Naturligtvis är vården full av empatiska människor men även dessa kan känna sig tvingade att
  som Larsson skriver ”,, slänga in en matlåda eller kanske slänga in hela veckans matlådor i
  kylskåpet och sen rusa ut igen”, Det hjälper inte hur väl man vill om tiden endast räcker för att
  kasta in matpaketet, Vill man behålla jobbet är det effektivitet som räknas,

  De som har anhöriga som bryr sig och som finns till hands är privilegierade, Gamla svaga Anna
  som inte har någon att ropa på är illa ute, I Norge har man tänkt till om detta och gjort något, En
  verksamhet som vi kunde ta efter, Den kallas för SOS telefon, Tror den även omfattar andra än
  äldre? På nätet på ”: http://www.seniorsaken.no” kan läsas om det, Vården får en press på sig att
  behandla de svaga bättre, Därtill bygger man upp en gedigen bas om hur omsorgen fungerar,
  Sporadiska besök, ofta föranmälda som nu, ger ingen tillförlitlig bild av tillståndet,

  Konkret kan det fungera sålunda, Jag, gamling, har en specialmobil med en stor knapp, När
  knappen trycks in går ett meddelande till en central mottagningsenhet (en server), Där kan man se
  varifrån anropet kom –mitt namn och adress, Larmet går vidare till närmaste pensionärsförening,
  Från den sänder man ut en eller två personer som besöker mig, De besökande försöker rätta till ett
  missförhållande och rapporterar på lämpligt sätt – till kommunen och/eller pressen, Till servern
  lämnas en rapport, Om jag inte ens mäktar trycka på knappen? Då skulle förhoppningsvis någon
  medkännande i omgivningen kunna trycka till?

  Det tekniska är lösbart och inte särskilt dyrt, Frågan är vill pensionärsföreningar eller några andra
  ställa upp? Är vi ännu lite piggare åldringar beredda att engagera oss för de mer svaga och
  hjälplösa? Hur skall vi organisera en sådan verksamhet? År detta förslag bara pinsamt? Är allt så
  bra det kan bli?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.