Annons

Homocystein kan ge ytterligare en bit till demenspusslet

Förhöjda nivåer av homocystein (bristmarkör för B-vitaminerna B12 och folat) tycks samvariera med såväl hjärt–kärlsjukdom som kognitiv störning men är omdiskuterad som orsak eller konsekvens.

En aktuell kontrollerad interventionsstudie med kombinationen 0,5 mg B12, 0,8 mg folat och 20 mg B6 dagligen alternativt placebo under 2 år till patienter med lindrig kognitiv störning visade signifikant lägre progression av hjärn­atrofi i B-vitamingruppen, ut­över sänkning av homocysteinnivåer.

Patienter med de högsta initiala homocysteinnivåerna halverade progressionen. Patienter med lägst progression av hjärnatrofin uppvisade bättre minnestestresultat.

Lindrig kognitiv störning är ett växande problem, där konklusiva behandlingsalternativ i dag saknas. Läs mer på www.lakartidningen.se >>

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Homocystein kan ge ytterligare en bit till demenspusslet"

  1. det finns ju bland annat b12 demens eller senilitet som inte går att ordna upp ännu i alla fall om de inte får tillräckligt med b12 när man lider brist på vitaminer och mineraler etc så får det konsekvenser vilket gör att mat verkligen måste bli billigt så att alla kan ha råd med tillräckligt med mat vare sig gamla eller unga. Eller öka deras pension så den räcker till för allt som verkligen behövs. Eller kanske bättre upp ge frukter och grönsaker gratis .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.