Annons

Har du nån utbildning i mun- och tandvård av äldre?

Vi ställde frågan om ni som jobbar inom Äldre- eller handikappomsorgen har någon utbildning i mun och tandvård. Det här är några av svaren vi fått;

LÄS MER:  Nyhetsbrev 17 sep 2020

Om skribenten

Linda Marklund
VD och Marknadsansvarig Min Sektor AB
Telefon: 0703-404020 | Twitter: | E-post: linda@minsektor.se

16 Comments on "Har du nån utbildning i mun- och tandvård av äldre?"

 1. Marina, Kiruna | 17 mars, 2010 kl. 18:40 | Svara

  Just nu jobbar jag med personliga assistenter, men har jobbat inom
  äldrevården. Vi fick en jätte bra utbildning via folktandvården och
  de kommer också väldigt gärna ut till verksamheterna och berättar om
  munvård.

 2. Märet, Stugun | 17 mars, 2010 kl. 18:41 | Svara

  För länge sen utbildade jag mig till ålderdomshemsföreståndare och då ingick det munhälsovård i utbildningen – under åren har det endast varit information från tandhygienist som har varit mycket bra. Idag arbetar jag inte med brukare i direkt vårdarbete men är god man och ser till att munvården sköts på ett bra sätt åt mina huvudmän som har väldigt varierande standard på sin mun- och tandstatus. Vikten av en god mun- och tandhälsa är mycket viktig hos de äldre personerna så att de kan få i sig vad de behöver i näringsväg men också att maten ska vara god och ge livskvalité.

 3. Anna, Älvkarleby | 17 mars, 2010 kl. 18:42 | Svara

  Jag heter Anna Andersson och arbetar som sjuksköterska inom äldreomsoreg i Älvkarleby kommun.Jag har ännu inte gått munvårdsutbildningen för äldre men jag är inbokad för utb nästa månad!!

 4. Jag jobbar som samordnare på ett boende för personer med demenssjukdom och som avgiftshandläggare inom vård och omsorg.

  När jag läste till undersköterska så läste vi Tandvård 30 gymnasiepoäng och Teknik inom tandvård 30 gymnasiepoäng.

 5. Sara, Åstorp | 17 mars, 2010 kl. 18:44 | Svara

  Jag arbetar som folkhälsosamordnare i Åstorps kommun. Jag har ingen direkt utbildning i mun- och tandvård en magisterexamen i folkhälsovetenskap och kan se att munhälsan har stor betydelse för folkhälsan.

 6. Ann, Örebro | 17 mars, 2010 kl. 18:44 | Svara

  Jag är arbetsterapeut och jobbar inom kommunens vård och omsorg, där jag övervägande möter äldre personer. Vi gör ganska ofta ADL-bedömningar i hemmet och stöttar våra brukare i hur de kan träna upp sina förmågor. Har ingen utbildning i mun-och tandvård alls, men det skulle naturligtvis vara bra!

 7. Jenny, Dalsjöfors | 17 mars, 2010 kl. 18:46 | Svara

  Jag vill vara med i utlottningen av en eltandborste!
  Jag arbetar som enhetschef i äldreomsorgen sedan 2003, har tidigare arbetat som sjuksköterska drygt 10 år och som undersköterska 3 år, alltid inom äldreomsorgen.
  Idag är jag ansvarig i min kommundel för att skriva ut intyg om nödvändig
  tandvård och i och med det fick jag en halvdags introduktion i hur detta
  fungerar.
  Men i och med att jag har arbetat i äldreomsorgen i drygt 20 år så har jag en hel del erfarenhet av såväl tänder som tandproteser och detta har naturligtvis också ingått i både min undersköterskeutbildning och min sjuksköterskeutbildning.

 8. Carola, Mariestad | 17 mars, 2010 kl. 18:47 | Svara

  Jag jobbar på en gruppbostad för förståndshandikappade och har ingen utbildning i mun-och tandvård på äldre (fast jag jobbat på ålderdomshem tidigare).

 9. Sofie, Torshälla | 17 mars, 2010 kl. 18:48 | Svara

  I mitt jobb som undersköterska på äldreboende tycker jag att munvården hos våra gamla dementa fungerar bäst när man tar sig tid, och ”känner in” den man har att hjälpa.
  Jag har tyvärr inte fått gå någon tandvårdsutbildning. Jag jobbar natt och vi kanske skulle behöva en grundläggande genomgång av äldres tandhälsa och skötsel.

 10. Susanne, Sävedalen | 17 mars, 2010 kl. 18:49 | Svara

  Arbetar som sjukgymnast med dementa. Denna patientgrupp är eftersatt i mycket. Har ingen utbildning, det talas mkt lite om dessa problem, i tandhygien för dessa pat. Har förstått på anhöriga o omsorgspersonal att det kan vara stora problem tex påminnelse att borsta tänderna eller att ha koordination att borsta tänderna.

 11. Ingela, Viskafors | 17 mars, 2010 kl. 18:50 | Svara

  Arbetar som handläggare inom äldreomsorgen. Har delegation på att skriva ut tandvårdskort men har bara fått någon slags information för länge sedan om hur förfarandet går till. Har bara skrivit ut ett tandvårdskort på fem år så man håller sig inte uppdaterad direkt om äldres tandhälsa. Vi
  handläggare skulle nog behöva mer information om äldres tandhälsa för att ta med det när vi beviljar insatser i större utsträckning då alla har olika
  behov av tandvård.

 12. Kerstin, Höganäs | 17 mars, 2010 kl. 18:51 | Svara

  Jag arbetar som biståndshandläggare i Höganäs kommun. Jag började min omvårdnadsbana som mentalskötare i Lund för massor med år sedan. Då hade ”alla” patienter löständer som vi stod och borstade när de lagt sig.
  Någon annan erfarenhet har jag dessvärre inte. I mitt jobb som biståndshandläggare pratar jag ju om möjligheter till tandvårdskort men jag arbetar ju inte praktiskt med omvårdnad längre.

 13. Annelie, Helsingborg | 17 mars, 2010 kl. 18:57 | Svara

  Jag heter Anneli, är 44 år och jobbar som samordnare på en kommunal träffpunkt i Helsingborg.

  Jag gick vårdlinjen, grenen för hälso- & sjukvård 1981-83.

  Vad jag kommer ihåg så fick vi lära oss om munhygien där.

  1983 – 88 jobbade jag som undersköterska på ett äldreboende där jag praktiserade dessa kunskaper.

  Sedan dess har jag inte jobbat med så ”nära/intim” omsorg.

  I mitt jobb som samordnare är jag väldigt nära våra besökare – men på ett helt annat plan….och det är en helt annan historia!!!

 14. Geania, Malmö | 17 mars, 2010 kl. 18:59 | Svara

  Jag heter Geanina Gorea och arbetar som sjuksköterska på ett vårdboende i Malmö. Just nu läser jag vidare till specialst ssk. inom vård av äldre på Malmö Högskola. I mitt dagliga arbete har jag ofta kontakt med Oral Care som utför munhälsobedömningar samt regelbundet följer upp pat. Jag är omvårdnadsansvarig sjuksköterska just för två demensenheter och ofta gör bedömningar av pat. munstatus, dokumenterar det samt förmedlar kontakt med OralCare.

  Förra terminen, hösten 2009 under min vidare utbildning har vi haft en mycket givande förelässning med tandläkaren Petteri Sjögren från OralCare och har fått ta del av senaste rön i hans forskning. Tycker själv av munhälsan är viktigt för våra äldre för att uppnå välbefinnande. Att ha en bra tandstatus minimerar risken för att drabbas av onödig lidande. Själv betonar jag på våra omvårdnadsmöter när vi diskuterar våra pat. hur viktigt det är med munvård. I samband med pneumonier ordinerar jag munvård enligt schema och utvärderar effekten. Tänker även på hur viktigt det är med munvård i livets slutskede. El. tandborstar rekommenderar jag ofta just för mina pat. med demensdiagnos. Om jag vinner en, tänker jag skänka det till en vårdtagare som inte har råd att köpa själv det.

 15. Maria, Fjugesta | 17 mars, 2010 kl. 19:00 | Svara

  Hejsan jag heter Maria och jobbar på ett äldreboende med en hel del dementa
  På våra personalmöten kommer då och då en tandhygienist och deleger oss av sina kunskaper, Hon informerar oss om sätt att borsta tänder på de som är svåra, och vi kan ta upp problem som vi har. sen kommer hon även in när vi har fått nya brukare och går igenom deras tandstatus och informerar oss om vad vi bör tänka på gällande den brukaren. Det är bra tycker jag

 16. Eva, Borås | 17 mars, 2010 kl. 19:02 | Svara

  Just nu jobbar jag som coach inom Samlad
  sysselsättning i Borås. snart går jag tillbaka till äldreomsorg som chef för en hemtjänstdistrikt.

  En gång i tiden när jag läste till arbetsterapeut, fick jag en av de bästa handledare man kan få. Hon heter Gunilla Bergerson och jobbade då på den dåvarande Vasa sjukhus i Göteborg, innan allt övergick till Sahlgrenska universitetssjukhuset. Gunilla hade ett speciellt intresse för patienter med dysfagi och forskat i ämnet.
  Hennes intresse smittade mig och temat för mitt examensarbete blev just det, dysfagi.
  Gunilla hade utbildning i mun- och tandhygien och jag som student fick ”hänga med”.
  Det är ju uppenbart att sväljproblematiken kräver extra noggrann munhygien, så vi fick även testa på varandra hur det är att få munnen rengjord. Detta
  lärde mig mycket om hur viktigt det är att värna även om integriteten och vara varsam, speciellt när det gäller äldre människor. Lärdomen att munhygien oavsett problematik bidrar för de äldres välmående och är värd varenda sekund att satsa på.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.