Annons

Händerna i vården ska finnas där de bäst behövs

Jag jobbar på Phoniro Systems därför att här ser vi helheten. Det handlar om att se tekniken i ett sammanhang. Inom begreppet e-hälsa pratas det om tre målgrupper. Individen, personalen och beslutsfattaren. Vi utvecklar it-lösningar med fokus på optimal nytta för individ såväl som personal och beslutsfattare. Alla tre målgrupper är lika viktiga för en väl fungerande verksamhet.

Idag drunknar vi i rapporter om befolkningstillväxt, prognoser om framtida vårdbehov och sinande resurser. Siffror som skrämmer oss med en framtid där vi inte kommer ha tillräckligt med händer i vården. Vi står inför ett paradigmskifte där vi kan vänta oss en massinvestering av digital teknik och lösningar för mobil dokumentation.

Teknik ger oss möjlighet att jobba på ett smartare sätt. Personalen inom vård och omsorg måste få arbeta med de uppgifter som bara människor kan göra – där nära mänsklig kontakt är en förutsättning. Men vissa uppgifter kan lösas eller göras enklare med hjälp av ny teknik och nya metoder, för att skapa mer trygghet och högre kvalitet och för att eliminera onödiga tidstjuvar och sådant som skapar stress och oro. Det handlar om att händerna ska finnas i vården där dem bäst behövs.

Varje dag kan vi läsa rapporter om att befolkningsmängden ökar och att händerna i vården inte kommer räcka till för alla. Det föreslås 2 miljarder kronor till fler händer i vården. Vi tror dock inte på att mer pengar till fler händer är en långsiktig lösning. Det handlar om att händerna ska finnas i vården där dem bäst behövs. Vi behöver nyttja tekniken på ett smart sätt. Teknik som digitala lås eller nattillsyn via kamera ger oss möjligheten att kunna jobba smartare. Vi måste ha i åtanke att tekniken i sig inte är lösningen på allt.  Bakom varje lyckat införande finns det väl definierade mål och en förankrad plan. Att använda gammal beprövad teknik i nya sammanhang ger ibland mer än att investera i ny teknik där man fortsätter jobba i samma gamla hjulspår.

Vi på Phoniro Systems erbjuder inte bara it-stöd för verksamheter inom hemtjänst, särskilt boende, funktionshinder samt hemsjukvård.  Vi erbjuder även verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling innebär att på ett strukturerat sätt förändra arbetssättet så att vi använder de resurser vi har på bästa sätt, samtidigt som det ger en positiv effekt för kvaliteten och arbetsmiljön. En del i verksamhetsutvecklingen är att bestämma vad som är viktigast och att vi mäter rätt nyckeltal. För att mäta nyckeltal så underlättar det om all data finns i samma databas, därför har vi skapat Phoniro Care. En databas för digitala lås såväl som larmhändelser, nattillsyn via kamera, medicinskåp eller insatsregistrering.  Nyckeltalen ger viktig information om var kvalitetsbristerna finns och således var förbättringsåtgärder ska sättas in.

På Phoniro Systems tror vi på it-lösningar så att händerna i vården kan finnas där de bäst behövs. Därför jobbar jag på Phoniro Systems.

Läs mer om vår helhetslösning på www.phoniro.se. Om du vill komma i kontakt med mig så maila mig gärna på johanna.lethin.jacobson@phoniro.se.

Bli den första att lämna en kommenter på "Händerna i vården ska finnas där de bäst behövs"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.