Annons

Hälsodagboken – egen hemsjukvård!

Många som lider av  svåra sjukdomar (cancer, demens, diabetes mm) vill kunna vara och bo kvar hemma så länge som möjligt. Ha en chans till ett så normalt liv som det någonsin går. Besöken hos läkaren eller vårdcentralen är ofta sporadiska eller, i alla fall, inte varje dag oftast. Och ibland behöver man bara åka in till sjukhuset eller vårdcentralen  för en rutinkontroll och svara på lite frågor.

Detta låter i och för sig inte så märkvärdigt men om man försöker sätta sig in i den oro man kan uppleva och känna mellan dessa besök. ”Hur är mitt tryck idag, ska medicinerna ändras, vad beror min hjärtklappning på, sömnproblemen jag hade i natt, blir jag inte lite snurrig av den här medicinen?” osv osv.

Hos många av dessa personer finns så klart en oro, önskan att ex vårdpersonalen känner till hur man mår just idag och många gånger kommer man heller inte ihåg att berätta allt som hänt om hur man mår vid läkarbesöket utan fokuserar kanske mer på ”här och nu” än hur det kändes för tre dagar sedan…..ja ni fattar.

Nu lanseras en bra och trygg lösning som heter Hälsodagboken som innebär att dessa patienter, en gång om dagen, skriver ner hur de mår och i vilken utsträckning de upplever obehag. Det gör de med en digital penna!!!

Patienter som använder sig av Hälsodagboken skriver alltså ner hur de mår och i vilken utsträckning de upplever obehag mha en digital penna. De anger också olika mätdata. Dessa uppgifter överförs sedan direkt till sjukhuset där läkarna har möjlighet att göra bedömningar av personens tillstånd och vidta lämpliga åtgärder. Ansvarig läkare beslutar sedan utifrån mätvärdena, som är individuella för varje enskild patient, och systemet larmar om värdena visar sig ligga under eller över dessa gränser.

LÄS MER:  Veckans nyhetsbrev 27 aug 2020

Hälsodagboken har utvecklats av Phoniro Systems efter positiva resultat i flera vetenskapliga kliniska studier utförda av PhD Leili Lind och Daniel Karlsson vid Institutionen för medicinsk teknik på Linköpings universitet och det svenska datavetenskapsinstitutet Sics East Swedish ICT. I studierna undersökte man om digital skrivteknik skulle kunna vara en lämplig metod för patienter att – på en daglig basis och utan att en läkare eller sjuksköterska måste vara närvarande – rapportera om sitt hälsotillstånd, vilket skulle kunna bidra till möjligheten att vårda patienter i deras egna hem.  Svaren som inkommit har varit väldigt positiva till detta sätt att arbeta!

Som ni säkert förstår finns mycket mer att skriva om när det gäller hälsodagboken och det kommer vi att göra längre fram. Men vill ni veta mer redan nu så läs mer här >>

Bli den första att lämna en kommenter på "Hälsodagboken – egen hemsjukvård!"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.