Annons

Gratis e-bok om sorg

Vidgade kunskaper om hur det är att få sorg behövs för en större förståelse kring den sörjande människans utsatthet. Vårt forskarlag i Änkeprojektet vid Geriatriken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i mer än tio år vetenskapligt studerat och dokumenterat hur förluster av nära anhöriga påverkar människan.

Sjukdomskänsla, minnesproblem, oro, försämrad funktion och sänkt livskvalitet fördystrar den sörjandes dagliga liv. Många i den sörjandes närhet vet inte hur sorgereaktionerna kan se ut eller hur man skall bemöta dem.

Vi har över halv miljon änkepersoner i vårt land. Majoriteten är äldre kvinnor. Vårdande institutioner, hemtjänst, servicepersonal och anhöriga behöver veta mer för att kunna tolka reaktioner och stötta. Vårdpersonal skulle behöva fördjupade kunskaper om sorg i sin utbildning.

Därför har vi dokumenterat vår forskning i en populärvetenskaplig bok om sorg. Det skulle nu glädja vårt forskarlag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om ni – utan kostnad eller förpliktelser – vill ta emot vår e-bok OM SORG, som ett litet ”verktyg” i ert arbete. E-boken får fritt kopieras och användas på er hemsida, för utbildning och i biblioteket, eller som information till drabbade och intresserade i allmänhet. (Papperskopiering är tillåten, men inte försäljning i vinstsyfte). E-boken OM SORG finns också att gratis hämta hem på min hemsida eller på www.sahlgrenska.se (under Krisreaktioner).

E-boken bifogas som fil här; Om SORG >>

 

Vänlig hälsning från Agneta Grimby
Med dr, leg psykolog
Projektledare för Änkeundersökningarna i Göteborg
Koordinator för expert- och utbildningsgruppen Om-Sorg
Geriatrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset
e-post: agneta.grimby@telia.com
www.agnetagrimby.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.