Annons

Göteborg ska bli gôrbra för äldre!

Antalet pensionärer i Göteborg ökar kraftigt de kommande åren. Åldersgruppen 65 år eller äldre ökar från drygt 74 000 år 2009 till 92 000 år 2025. Som i många andra städer har möjligheten att bo kvar i det egna hemmet förbättrats. Idag bor 93 procent av göteborgarna över 65 år i det ordinära bostadsbeståndet. Men ett växande problem är att många bor i bostäder som inte är funktionella för äldre, det försvårar kvarboendet och möjligheterna till ett aktivt och självständigt liv.

En undersökning SCB genomfört för Senior Göteborg visar att två av tre äldre göteborgare som har hemtjänst inte kan nå markplan direkt från din bostad. Det framgår också av undersökningen att trappor och nivåskillnader ställer till problem både i och utanför bostaden och att tunga ytterdörrar är det vanligaste hindret för framförallt kvinnor i flerfamiljshus. De äldre har svårare att förflytta sig utanför än inne i bostaden. Hälften av de svarande besöker inga träffpunkter – varken förening, bibliotek, café eller gården utanför.

Mot den bakgrunden har kommunstyrelsen antagit ”Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs Stad” och sökt stöd till att starta en försöksöksverksamhet inom ramen för programmet Teknik för äldre II. Utöver stödet från Teknik för äldre, som är på fem miljoner kronor, skjuter kommunen och berörda fastighetsägare till sju miljoner kronor.

Gôrbra för äldre har en egen Facebookgrupp. Gå med i den och håll dig uppdaterad!…

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Göteborg ska bli gôrbra för äldre!"

  1. Ulrika Cedervall | 1 december, 2011 kl. 13:30 | Svara

    Tyck också gärna till på Görbra för äldres sajt och följ arbetet via bloggen,
    se http://gorbraforaldre.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.