Annons

Gör man ett bättre jobb bara för att man har utbildning?

Kan vi prata lite om utbildning? Jag menar när man arbetar med människor, t ex i äldreomsorgen eller i handikappomsorgen – oavsett om man arbetar direkt i omsorgsarbetet eller om man arbetar som chef. För ganska ofta hör jag hur människor säger saker som ”det är inte säkert att man gör ett bättre jobb bara för att man har utbildning” eller varför inte ”duger man som outbildad när man vikarierar, duger man för en fast anställning”. Själv brukar jag tänka att det inte är självklart att man gör ett bättre jobb bara för att man har utbildning, men förutsättningarna ökar onekligen. Jag kan bara gå till mig själv. När jag i mitten på åttiotalet började jobba med vård och omsorg hade jag ingen som helst utbildning, eller relevant erfarenhet för den delen. Rent krasst innebar det att jag i flera år behövde pröva mig fram, trial-and-error helt enkelt, vilket ju i praktiken innebar en del experimenterade, vilket i sin tur inte alltid var så lyckat. Jag tänker att med en utbildning i bagaget hade jag sluppit en del av det, och brukarna hade också sluppit en del av det. När jag många år senare började arbeta som chef hade jag däremot en del teorier och en del erfarenhet med mig. Inte för att jag var världens bästa chef, men vissa saker hade jag ändå klart för mig från början, jag började inte från noll. Ni hör att jag förespråkar utbildning va? Men vad tycker ni? Vad har ni själva för erfarenheter? //Lill

LÄS MER:  Veckans nyhetsbrev 3 sep 2020

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

10 Comments on "Gör man ett bättre jobb bara för att man har utbildning?"

 1. Jim-Alex Minorsson Hirschi | 11 augusti, 2010 kl. 15:50 | Svara

  Utbildningen tillsammans med reflektionen är själva basen i verksamheten och en del i kvalitetssäkringen där kompetens och erfarenhet ska stämma med krav och uppdrag. Somliga har praktiska erfarenheter som kan valideras och därför är jag positiv till lärande på arbetsplatsen (LPA) där medarbetaren arbetar och samtidigt studerar. Det behövs teoretiska kunskaper i bl.a. social omsorg, omvårdnad, psykologi, pedagogik, sociologi, samhällsvetenskap, medicin, etik och kommunikation. Men, utbildning räcker inte. Du som arbetar inom social omsorg och vård behöver ha empatiförmåga, vara ödmjuk, professionell, visa hänsyn och respekt. Du måste kunna omsätta Dina teoretiska kunskaper i praktiskt handlande. Verksamheterna behöver skapa förutsättningar och utrymme för reflektion och eftertanke samt aktivt arbete med avvikelser på exempelvis APT och studiecirklar. Det är chefens ansvar. Annars är risken att ett slentrianmässigt rutinarbete utförs och det kan leda till kräkningar av individens integritet.
  En annan sak som är viktigt är ett prestigelöst och lyhört ledarskap, att chefen lyssnar, är öppen för kritik och förslag och tillåtande.
  Där jag arbetar har vi utbildat undersköterskor till cirkelledare som hållit studiecirklar i dels bemötande och dels vardagsrehabilitering. Dessa cirklar har varit uppskattade och värdefulla då medarbetarna får möjlighet att tillsammans i ett lärande reflektera över angelägna frågor och etiska dilemman i det dagliga arbetet.

 2. Camilla Sjögren | 12 augusti, 2010 kl. 09:50 | Svara

  En teoretisk grund ökar förståelse och insikt i arbetet. Man är så att säga bättre förberedd på vad som komma skall. Men innebörden av arbetet kan man bara förstå genom erfarenhet så den får inte förringas.

 3. Det är personbundet om man gör ett bra arbete. Det handlar om människosyn och att unna människor som är i behov av vård och omsorg att ha det bra. Utbildning är nödvändig för att kunna och förstå den teoretiska delen i arbetet.

 4. Utbildning och erfarenhet är viktiga förutsättningar för att göra ett bra jobb, men långt ifrån de det enda som är viktigt. Jag slås nästan varje dag av hur viktig vår människosyn och våra värderingar är för vårt bemötande av de äldre eller funktionshindrade. på min arbetsplats finns personer som gått flera utbildningar, tagit massor av poäng på högskolan, men som inte har förstått vad det handlar om i praktiken. Samtidigt finns det andra som inte har så mycket utbildning men som ”har det i sig” och som har förstått uppdraget, kan bemöta människor med värdighet och respekt och som ser de outtalade behoven. Jag är av den fasta övertygelsen att dessa vårdens naturliga pärlor skulle bli styrkta och utvecklas enormt om de fick lära sig teorierna bakom det som kommer så naturligt för dem och utvecklas vidare till oanade höjder. Det är viktigt att man erbjuder olika typer av utbildning eftersom det finns mer än ett sätt att lära sig på. Veckovisa eller helst dagliga reflexionsstunder tror jag väldigt mycket på eftersom det är i det vardaglig arbete, nära de vi hjälper jag måste förstå de bakomliggande orsakerna till exempelvis ett avvikande beteende: Varför är Anna så arg när hon ska duscha?

 5. Självklart ökar förutsättningen för att göra ett bra jobb om man har utbildning! Sen har ju olika personer olika fallenhet för olika jobb, vilket också spelar in. Men om vi ska höja statusen på yrken inom vård och omsorg måste vi arbeta för att alla anställda har lämplig utbildning!

 6. Jag vill bara säga att jag blev så jäkla glad åt Katjas kommentar. Precis så är det och inte bara inom vårdyrkena. En Akilleshäl i dagens utbildningssamhälle är att ungdomarna väljer utbildningsvägar helt teoretiskt. De måste få pröva på och känna om de trivs med sitt val innan de börjar en lång utbildning. Var det här jag läste om Solstrålarna? 45 ungdomar har fått praktisera på äldreboenden någonstans i sommar. Där upptäckte de säkert om de var ”naturliga pärlor” att bygga en utbildning på. Idag klankas det mycket på lärarvikarier utan utbildning. Bland dem sållas pärlorna lätt fram och de som misslyckas väljer inte lärarbanan. Inget ont utan det har något gott med sig som ordspråket säger.

 7. Gunnar Brolin | 13 augusti, 2010 kl. 08:58 | Svara

  Förutsättning o anlag i första hand, sedan utbildning. Den tågordningen måste gälla och det är precis vad Katja och Lars förordar! Och det gäller vid alla yrkesval!

 8. Det som nog är allra viktigast är att man tänker. Man kan inte bara ”känna” man måste tänka också. Ibland lägger tyvärr utbildning sordin på tänkandet. et är mycket beklagligt och rent farligt. Men när en tänkande person får utbildning och kan reflektera över olika situationer i arbetet så kan det bli riktigt riktigt bra.
  Riktigt ”profesionalism” kräver tänkande och inlevelsefårmåga men också kunskap. Kunskap kan man få från olika håll men en systematisk kunskapsinhämtning ÄR viktig.

  De flesta ”fel” som görs i våra verksamheter görs inte av elakhet utan görs för att någon inte har tänkt efter, inte har lyssnat eller inte har haft kunskap för sin arbetsuppgift.

 9. På mitt jobb är det flera duktiga chefer som fått sluta när vi omorganiserade för att de inte haft akademisk utbildning. Samtidigt fick gamla uvar som inte klarar av våra IT-system fått fortsätta.
  Om man har utbildning är en oviktig fråga. Frågan är om man har kompetens. Utbildning kan vara en väg till kompetens.

 10. Gunnar Brolin | 19 augusti, 2010 kl. 15:43 | Svara

  Du Daniel, dessa gamla uvar med ringa IT-kunskaper, dom kanske är kolossalt duktiga på att handskas med människor??

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.