Annons

Gästbloggare Ulf Selin: 74 milj kr kvar till trygghetsboendestöd

Lagom när kommuner, byggare och fastighetsägare börjat lära sig vad trygghetsboende innebär så börjar statens stödpengar ta slut. Detta framgår av Boverkets redovisning till Socialdepartementet av anslaget till stimulandsbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken för 2011 som i huvudsak avser investeringsstöd till särskilda boende för äldre och trygghetsbostäder. Då Boverket har tagit hänsyn till de ansökningar om ca 133 miljoner kronor som finns inneliggande men ej behandlade på länsstyrelserna, så återstår av de 600 tillgängliga miljonerna för 2011 endast 74 miljoner kronor för nya ansökningar. Samtidigt arbetar man för fullt i Socialdepartementet med ett förslag om hur man ska disponerar de 1,1 miljarder kronor som man ”utlovat” i budgeten för äldreomsorgen 2011 för åren 2012-2014.

Det av regeringen utlovade investeringsstödet för äldrebostäder om 2,5 miljarder kronor under åren 2007-2011 har endast utnyttjats till ungefär hälften. Detta gäller även för år 2010 då 216 miljoner kronor ej tagits i anspråk. Samtidigt finns det hos länsstyrelserna inneliggande ännu ej behandlade ärenden motsvarande 133 miljoner kronor. Delvis beror detta enligt Boverket på ” den osäkerhet som råder då det gäller tolkningen av vissa delar av förordningens krav för att erhålla bidrag till trygghetsbostäder”. Den risken förutsåg vi och skrev om redan när länsstyrelserna började formulera sina egna bedömningsgrunder för trygghetsboende under försommaren 2010.

Med anledning av att anslaget för 2010 inte utnyttjats till fullo har regeringen dragit in 116 miljoner av det kvarvarande anslaget samtidigt som man låtit Boverket att föra över resterande 100 miljoner till 2011.

I budgeten för äldreomsorgen 2011 föreslås, under förutsättning att Riksdagen anvisar medel respektive år, att avsätta 300 miljoner kronor 2012 och 400 miljoner vardera 2013 och 2014 för att medverka till ökat självbestämmande i boendet för äldre. Medlen ska enligt texten i budgetförslaget användas till att ” själv ha möjlighet att bestämma hur de ska bo är en central del av äldres självbestämmande. Hur den äldres önskemål ser ut kan förändras över tid. Därför behövs en mångfald av boenden anpassade för äldre, både på den vanliga bostadsmarknaden och i särskilt boende som kräver biståndsbeslut i kommunen. Äldre ska också ha möjlighet att bo kvar i sin ordinarie bostad så länge som möjligt. Ambitionen är att ge äldre möjlighet att själva välja när det är dags att flytta till ett anpassat boende”. Men hur medlen ska användas mera konkret arbetar man just nu med i Socialdepartementet. Samtidigt som man understryker att regeringen inte kommer att vara emot trygghetsboende så överväger man investeringsstödets vara eller inte vara. Ett skäl till detta kan vara att den långa planerings- och genomförandetiden för projekt som söker trygghetsbondestöd inte riktigt är anpassat till statetens budgetsystem. Inriktningen är att den nya breddade satsningen ska kunna presenteras under våren.

C  Ulf Selin, Nätverket Aktiv Senior

Om skribenten

Lill Jansson
Redaktör för Äldrenytt.se
Telefon: 0735-315237 | Twitter: lilljansson | E-post: lill@minsektor.se

1 Comment on "Gästbloggare Ulf Selin: 74 milj kr kvar till trygghetsboendestöd"

  1. Gunilla Arneström | 20 februari, 2011 kl. 23:11 | Svara

    Investeringsstödet är stelbent.Varför skall gränsen vara 70 år. Fokusera på innehållet i verksamheten och tillgängligheten istället för ålder. De som vill flytta dit får säkert ett bättre innehåll i vardagen och kan hjälpa varann . Då fördröjs andra insatser.Utveckla stödet till något bättre

Lämna ett svar till Gunilla Arneström Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte.