Annons

Fokus på kvalitet

Vision fokuserar på det viktiga kvalitetsarbetet i välfärdens verksamheter och vikten av schysta arbetsvillkor, så att anställda har förutsättningar att göra ett gott arbete. All verksamhet måste kvalitetssäkras och följas upp med oberoende uppföljningar och granskningar. Både privata och offentliga verksamheter ska leva upp till högt ställda krav, göra kvalitetsredovisningar, garantera kvalitetssäkringsarbete, delta i öppna jämförelser och nationella kvalitetsregister, teckna kollektivavtal, ha meddelarfrihet med mera.

I september 2013 presenterade Vision tillsammans med andra fackförbund, arbetsgivare inom vården och socialdepartementet en etisk plattform för vården. Det är en överenskommelse om ökad öppenhet och insyn kring kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare av vård och omsorg med offentlig finansiering. En etisk plattform inom vård- och omsorg mellan arbetsgivare och fackförbund är ett sätt att kvalitetssäkra vården, öka öppenheten och transparensen. Såväl privata som offentliga verksamheter ska bl.a. redovisa kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor.

Anneli Hagberg, Vision

Anneli Hagberg, Välfärdspolitisk strateg, Vision

Den etiska plattformen är garant för att allmänheten får insyn och att den enskilde har möjlighet att göra sitt val utifrån en kvalitetssäkring av företaget. Vision är med i arbetet med att ta fram kravspecifikationer som anger vad utförarna ska redovisa när de ansluter sig till plattformen. Den första versionen avser särskilt boende, därefter kommer kravspecifikation för primärvård, hemtjänst och personlig assistans. Parallellt med detta byggs det system där redovisningarna lagras och publiceras och där utförarna ansluter sig. Arbete pågår för fullt och är förhoppningsvis klart under hösten.

Vision har fokus på kvalitet.

Här kan man läsa mer www.etiskplattform.se

Bli den första att lämna en kommenter på "Fokus på kvalitet"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.